1946Hvornår kroen eller gæstgiveriet er startet, ved vi ikke, men bygningen ligger som en trelænget gård omkring 1805. Det har været et lille landbrug tilbage i tiden med ca. 12 tdr. land, og vi skal helt hen i 1880’erne, før vi finder ordet kro på bykortet. Der var i hvert fald stald til, men det skulle der også være til en ordentlig kro, så gæster kunne få opstaldet deres heste. Fra andre kroer ved jeg, at det var almindeligt med købmandsforretning i en del af bygningerne, og det har der også været her i Skårup. Først var det i midten af bygningen, men da det blev forbudt at have købmandsforretning næsten i samme lokale som krostuen, flyttede købmandsafdelingen op i den nordlige ende, og i begyndelsen af 1900’tallet flyttede købmanden ind i et nybygget hus ved siden af kroen. Senere blev staldlængerne brugt til cykelparkering, når der var bal, og baller har der været rigtig mange af op gennem 1950’erne og 1960’erne. Det var hovedsageligt Skårup Boldklub, der afholdt disse velbesøgte baller, som var kendt langt omkring.

Der har været en del kromænd gennem årene, nogle kun i kort tid, og mange af dem ved vi ikke ret meget om.

Skårup Kro o. 1960I 1952 blev kroen overtaget af Petra Poulsen, i daglig tale kaldt ”Fru Poulsen” - ikke fordi hun var storsnudet, tværtimod, men det hed hun bare altid. Nogle år efter, nærmere betegnet i 1959, fik hun den idé at bygge en ekstra etage på hovedhuset ud mod vejen, med værelser til turister. Dermed forsvandt stråtaget. Der var nok ved at komme lidt velstand rundt omkring, og mange begyndte at rejse på ferie indenlands. Det blev moderne at tage ”på lanned”, som de sagde, og det skulle vise sig at være en god idé, for der kom faktisk mange gæster om sommeren. Der kom især mange fra København, og tit måtte fru Poulsen leje ekstra værelser ude i Skårup. Det var ofte på Kirkebakken 5, mit fødehjem, hvor værelserne stod tomme, når seminaristerne var rejst på ferie. Så sov de dér - og spiste på kroen.

Da udbygningen af kroen stod færdig i 1960, var der nu 7 ekstra værelser, et privat soveværelse og et pigeværelse til kroens tjenestepige. I 1961 blev der yderligere bygget et par værelser oven på nordfløjen - nærmest oven på køkkenet.
Med flere mennesker var det ikke nok med toiletter på gangen, så der måtte laves toiletter nedenunder. Der var nemlig også godt gang i restaurationen hver dag. Der var også planer om at udvide scenen, men det blev ikke til noget. I 1968 bliver køkkenet moderniseret, og der bliver bygget en garage til nordfløjen, hvor loftetagen bliver udnyttet til værelser.

I 1972 sælger fru Poulsen til Bodil og Asger Sørensen eller ”Tubbi”, som han altid blev kaldt. Bodil havde arbejdet en del år på kroen i forvejen. 1976 er året, hvor der bliver lavet tegninger og ansøgning om ombygning af nordfløjen til nye dobbeltværelser med bad, og nedenunder bliver køkkenet moderniseret, så det lever op til sundhedsmyndighedernes krav.

Skårup Kro o. 1966I 1978 søger Bodil og Tubbi om lov til at nedlægge lejligheden, som de alligevel ikke selv bruger. Formålet er at lave et selskabslokale til ca. 40 gæster. Det blev der givet lov til, og arbejdet blev udført. Men i 1979 sælger de kroen til Preben Solgård. Han prøvede på at drive kroen videre, men det holdt ikke ret mange terminer. Kroen endte med at komme på tvangsaktion, hvor Susanne og Bent Rasmussen købte den. Bent havde været kok i Bodil og Tubbis tid, så han kendte kroen. Heller ikke denne handel holdt i mange år. Allerede i 1983 eller 1984 opgiver Bent kroen, og der bliver handlet igen. Nu er der en hotelejer Joensen fra Svendborg, der køber og lejer det meste af kroen ud til flygtninge fra Iran. Det var på den tid, at de første flygtninge kom i stort tal. Det skulle se ud som om, Joensen ville drive kro, og i 1985 blev der lavet tegninger og søgt om byggetilladelse til toiletter og opholdsstue i nordfløjen. Men alt annulleres i 1986, og flygtningene rejser hurtigt videre. Der var en god fortjeneste på at udleje til flygtninge, da der var mangel på den slags boliger. Da alle er rejst, sælger Joensen kroen til et selskab ved navn Sinclair ApS, København.

Manden bag selskabet havde adressen Blovstrød Autoværksted i Nordsjælland. Også dette firma får udarbejdet nogle tegninger med henblik på ombygning, som heller ikke bliver til noget. Allerede i 1986 er der et en ny ejer, et selskab ved navn Protec Flamme DK ApS. Ejeren skulle være en mand ved navn Ole Mortensen. Han skulle angiveligt bo på kroen og fortalte, at han ville drive kro - men pludselig var han væk. Inden da nåede Protec Flamme at få udarbejdet tegninger over ombygning til flere lejemål, men opgiver planen.

I 1987 har kroen stået tom et stykke tid og forfalder mere og mere. Naboerne klager over rotter fra de ødelagte kloakker. Kommunen prøver til sidst at hjælpe og finder ud af, hvem der ejer kroen og sender anbefalede breve til ejeren, men får ingen svar. Pludselig kommer brevene tilbage med påtegningen ”ubekendt modtager”, og det viser sig nu, at det er Kreditforeningen Danmark, der er ejer. Den overtog kroen fra ASX 12992 ApS af 1988. Kreditforeningen er ikke meget for at gøre noget. Den kan godt se, at der kun er en vej tilbage, nemlig nedrivning.

Endelig den 30.8.1990 får tømrermester Jørgen Jensen lov til at rive kroen ned efter et køb, og efterfølgende blev der bygget andelsboliger.  

Richard Sørensen
Skårup Lokalhistoriske Arkiv 2011              

 

 

 

 

Gå til toppen