kloster-moster3”Den røde ketchup breder sig over byen”, skrev Fyns Amts Avis på et tidspunkt i en omtale af spillestedet Kloster Moster på Klosterplads i Svendborg.

For rød var Kloster Moster, som var sat i verden af kolletivsammenslutningen 2. Oktober, der blev stiftet i 1972 lige efter at et flertal af danskerne havde stemt fædrelandet ind i EF. Men nogle venstresnoede folk var inderligt imod fællesmarkedet. Det overordnede formål med 2. Oktober var ifølge en af grundlæggerne, Frederik Crone, at købe Danmark tilbage fra EF (!)

”Derfor begyndte vi at spare sammen. Vi fik købt syv huse og satte tre store projekter i gang: Avisen Fyn, Bogcafeen og Kloster Moster, sagde Frederik Crone i 1982 til MM, tidsskrift for rytmisk musik.

2. Oktober blev stiftet af syv kollektiver på Fyn og Langeland.

Kloster Moster blev indrettet i de bygninger, hvor fordums det store ansete varehus Alex Broch havde til huse.

Det var et musikværtshus, som i begyndelsen blev drevet af et kollektiv på 14 medarbejdere og ca. 10 aktivister.

Kloster Moster var en arbejdsplads med lige løn og alle beslutninger blev truffet kolletivt. Det var let at få medarbejdere, men efterhånden blev det sværere og sværere for nye medarbejdere at sluge 2. Oktobers ide om fælles økonomi og fælles ansvarlighed.

”Vi måtte gå på kompromis og ansætte folk uden for 2. Oktobers regi – og dermed bryde en hellig regel om, at vi ikke ville være arbejdsgivere”, skrev Frederik Crone i 1982 en redegørelse om Kloster Moster.

Det var en stor kamel at sluge, og Crone måtte indrømme, at det blev vanskeligere og vanskeligere at forklare, hvad der gjorde Kloster Moster til en socialistisk arbejdsplads.

kloster moster2”Kloster Moster kan dog stadig få de fleste af vores næringsdrivende kolleger til at se rødt”, konstaterede Frederik Crone, og tilføjede, at visse medlemmer af Svendborg Byråd helst så mosteren forvist fra byen.

Han understregede , at det var musikken, der gav Kloster Moster mening og tilføjede:.

”Det er i musikken, vi præsenterer vores modkultur. Rockmusikken gør os til del af et større miljø. Det er den progressive musik – en musik, der tager stilling.

Det er en kendsgerning , at mange unge ude i landet uløseligt forbandt Svendborg og Kloster Moster med hinanden. Men 2.oktober 1987 blev der holdt afslutningsfest. Den røde ketchup havde mistet smagen.

I marts 1989 blev der gjort et forsøg at puste liv i det røde spillested. Denne gang på privat basis. Kloster Moster blev købt af Frederik Crone, Peer Ravn og Alex Kaufmann. Det var de to sidstnævnte der stod for driften, og der blev drevet både cafe og spillested. Økonomien holdt ikke og i november 1990 var det slut med det venstreorienterede ikoniske spillested.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2015

 

Gå til toppen