kirkebykirkeKirken menes at være den ældste landsbykirke på Fyn. Kirkeby har været hovedsogn med Lunde Sogn som anneks. I omkring 100 år var Kirkeby Kirke lagt ind under Sct. Nikolai Kirke i Svendborg. Fra 1637 har den været anneks til Ollerup Kirke og er det endnu.

Kirken er meget enkel i sin udsmykning. Alteret og døbefonden er af granit, altertavlen er et friskobillede, der forestiller Marias bebudelse, I nordsiden kan det tydeligt ses, at der har været en kvindedør, som er muret til.

Præstegården ligger i Ollerup. Da Kirkeby var hovedsogn, var Kirkevej 21 præstebolig.

Træk af Kirkeby Kirkes historie
Kirken ligner de hundreder af andre danske landsbykirker og regnes for en af de ældste kirker på Fyn. Tidligere lå selve landsbyen omkring Hørup Å og kirken et par hundrede m. nordligere. Her kom landevejen fra Svendborg og delte sig  mod Odense i nord og mod Assens i vest.
  - kor og kirkeskib stammer sikkert fra omkring 1100 tallet.
  - våbenhus og tårn kom til o. år 1500. Tårnet blev nedtaget og genopbygget i 1890.
  - indtil 1895 lå der i det østlige dige en kirkelade. Denne blev brugt til opbevaring af  korntiende fra egnens bønder til det senere  blev solgt.
  - 1919-26 gennemgik kirken en stor restaurering og der blev bygget et sakristi.
  - i 1989 blev der opført et graverkontor til kapellet.
  - 2008 indvielse af et nyt menighedshus. Aktiviteterne havde hidtil været i Ollerup præstegård.
  - i årene indtil reformationen 1536 havde Kirkeby været hovedsogn med Lunde som anneks.
Herefter bliver Kirkeby- og Lunde sogne annekteret til Sct. Nicolai Kirke, Svendborg. Kirkeby havde dog stadig sin egen præstegård.
  - fra 1645 bliver Lunde anneks til Stenstrup og Kirkeby til Ollerup Kirke og det er stadig tilfældet.
  - i dag er der 1262 af sognets ca. 1400 indbyggere, som er folkekirkemedlemmer og sidste år var der 20 nyfødte og 11 afgik ved døden.

Anekdote.
Det er ikke meningen, at det nye menighedshus skal være udskænkningsdsted eller konkurrere med forsamlingshuset, men en lille historie skal dog med. I 1679 overtog Egeskov Gods kirken og kirkeladen blev overflødig. Det besluttedes at istandsætte laden til beboelse for en tidligere rytter-soldat. Denne levede en overgang af øl-og brændevinsudsalg fra våbenhuset. Dette faldt dog ikke i sognepræsten Vitus Berings smag.

Kilder.  Sydfynshistorie v/Hans Nørgaard og folkekirkens statistik.
Henning Hjortshøj

Gå til toppen