Måske en lidt prangende overskrift, da der kun står et orgel i kirken, men her lidt om fortiden og hvad der gennem tiderne har været af instrumenter til at ledsage salmesangen i Ulbølle Kirke.

Et orgel er at betragte som et blæseinstrument. De første blev bygget for over tusind år siden. De først kendte var store og uhåndterlige. For at frembringe melodier krævedes flere personer ad gangen. Både til at betjene blæsebælgene, såvel som ventilerne, der lukkede luften ind i piberne. Først langt senere blev spillebordet med tangenter bygget på, og dermed blev det muligt for een person at frembringe egentlige melodier.

I Ulbølle fik man det første instrument i 1898. Det var for øvrigt ikke et orgel, men et harmonium, der blev indkøbt for indsamlede midler blandt sognets beboere. Derefter rettede man henvendelse til kirkeejeren - det var dengang Holstenshus - om et årligt bidrag til vedligeholdelse og lidt løn til organisten. Dette blev blankt afslået.

Dette instrument blev brugt indtil 1927, da blev der anskaffet et større instrument, også ved hjælp af indsamling og en basar til fordel for projektet. Der manglede kun 80 kr. i at man kunne betale kontant. Det var for øvrigt samme år, der første gang var juletræer i kirken.

I 1967 fik kirken en arv, der sammen med indsamlede midler gjorde det muligt at anskaffe det rigtige pibeorgel, der endnu står i kirken. Det blev taget i brug i 1969 med en festgudstjeneste i kirken, hvor domorganist Bøgh Odense medvirkede. Og bagefter var der aftenkaffe i forsamlingshuset.

På ny modtog kirken en arv, hvor det er bestemt, at pengene skulle bruges til et nyt orgel eller forbedring af det der står der. Efter samråd med organist Leif Lauridsen blev det besluttet at de ti stemmer, der var i orglet kunne udbygges med to mere. Det kunne gøres for det beløb der var til rådighed.

Gå til toppen