Fra farvehandler til færgedirektør

finn fabriciusDa Finn Fabricius Pedersen i 1933 kom til verden i Villa Zephyr ved Svendborg Lystbådehavn, var der ingen, som forestillede sig, at han skulle blive administerende direktør for hæderkronede A/S Sydfyenske Dampskibsselskab.

Svendborg drengen kom i lære som farvehandler i Odense. Efter et ophold i England overtog Finn Fabricius Pedersen faderens farvehandle i Møllergade.

I 1971 foretog han et kursskifte. Han satte sig da i direktørstolen i Sydfyenskes smukke bygning på Jessens Mole. Fabricius Pedersen var blevet gift med Edda Lauritsen, datter af selskabets mangeårige direktør O. Bondo Lauritsen. Han døde i 1968 og blev efterfulgt af kontorchef Georg Hansen, som døde i 1971. Derefter blev Finn Fabricius Pedersen opfordret til at overtage posten. Han sad i forvejen i bestyrelsen.

GULDRANDET

Det blev til 21 år på posten. Som 59 årig valgte Finn Fabricius Pedersen at gå på pension. Der i 1992 kunne han se tilbage på, at dampskibsselskabet var blevet et guldrandet foretagende.

I 1971 var flåden udslidt. Ruter som Lohals-Korsør og Rudkøbing-Marstal gav underskud. Først blev sejladsen til Marstal indstillet og senere også den til Korsør.

Finn Fabricius Pedersen erkendte tidens krav om hurtigere forbindelser.

Ruten fra Spodsbjerg til Lolland fik et gevaldigt løft, da færgehavnen i Tårs i begyndelsen af 1980’rene blev anlagt. Det forkortede sejltiden betragteligt, da turen gennem Nakskov Fjord blev sparet.

Der blev bygget nye færger, ligesom der blev gennemført et større salgsarbejde overfor vognmændene.

OPKØBT

jessens mole 1Senere i livet gjorde det ondt på Finn Fabricius Pedersen, at aktierne i selskabet blev opkøbt af en pengemand. Det betød, at Sydfyenske Dampskibs Selskabs givtige rute skiftede ejere flere gange. I dag er det Mols Linjen, der driver overfarten.

Finn Fabricius Pedersen døde i september 2021. Han har det eftermæle, at han altid arbejdede stille og seriøst. Han var ikke de store armbevægelsers mand, men havde en sjælden evne til at stikke fingeren i jorden, lytte, indsamle informationer hos folk med fingeren på pulsen,konkludere og beslutte. Sådan lagde han grunden til den moderne udgave af det rederi, der blev grundlagt i 1884.

Finn Fabricius Pedersen var også et musiks menneske, der spillede violin og var medlem af Sydfyns Amatør Symfoniorkester i en årrække. Sejlads i familiens sejlbåd stod også på fritidsprogrammet.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2019.

Kilde: Artikler i Fyns Amts Avis.

Gå til toppen