En folkets kvinde

“Det er en sej dame, vi besøger. Man har ikke været længe i stue med Grete Schødts, før man er klar over, at man sidder overfor en dame, der ved, hvad hun vil”.

Grethe SchøidtsSådan blev en artikel med Svendborg Langelands Kredsens socialdemokratiske folketingsmedlem indledt i Fyens Stiftstidende i september 1998. Artiklen var skrevet af Britta Schall Holberg, der på det tidspunkt var politisk redaktør på Stiften.

Grete Schødts havde da siddet i Folketinget i 10 år og var som tingsekretær hende, der koordinerede samarbejdet mellem statsminister Poul Nyrup Rasmussen og den socialdemokratiske folketingsgruppe.

“Mig og Poul” yndede hun at sige med et smil på læben.

SYV ÅRS SKOLEGANG

Grete Schødts havde syv års skolegang, men nåede langt uden på nogen måde at miste forbindelse til det virkelige liv. Hun var altid klar til at tage kampen mod uretfærdighed op.

Grete Schødts kom til verden i 1945 på Bøgebjerggaard nær Thurø Kirke. Hendes far døde pludseligt som 39-årig og det betød flytning til Svendborg. Som 14-årig kom hun i lære hos Neye og skiftede senere til kontoret hos Harald Halberg og var i en kort periode på Langes Jernstøberi.

I fem år var Grete Schødts ikke på arbejdsmarkedet, fordi hun måtte tage sig af en syg søn.

FAGFORENINSFORMAND.

I 1971 fik Grete Schødts arbejde på Tåsinge Plejehjem, hvilket blev begyndelsen på en faglig løbebane, først som tillidskvinde, medlem af bestyrelsen i Husligt Arbejderforbund og i 1976 næstformand. I 1981 blev hun socialdemokratisk medlem af Svendborg Byråd og Fyns Amtsråd.

Da Grete Schødts blev formand for Husligt Arbejderforbund i 1984, trådte hun ud af amtsrådet.

Forud for folketingsvalget i 1988 blev hun opstillet som folketingskandidat i Svendborg-Langelandskredsen som afløser for Folketingsmand Poul Lohmann. Grete Schødts blev valgt og forsatte på Christiansborg til 2005.

RIDDER

GS arbejdeSamme år blev Grete Schødts slået til Ridder af Dannebrogsordenen af 1. grad. Ud fra en opfattelse af, at socialdemokrater siger nej tak til sligt, blev det til en større artikel i Fyns Amts Avis end normalt ved sådanne lejligheder.

Hun fik stillet bl.a. dette spørgsmål:

“Ridder Schødts plejer socialdemokrater ikke at sige nej til den slags?”

“Det tror jeg ikke, men der er ikke så mange, der er blevet indstillet til dannebrogsordenen. Socialdemokrater indstiller nemlig ikke socialdemokrater”, lød svaret.

Det var Folketingets formand, venstremanden Chr. Mejldal, der havde indstillet Grete Schødts til orden. Formodentligt som for anderkendelse af Grete Schødts 10 årige indsats som tingsekretær.

Hun gav journalisten besked på, at det var deres problem, hvis partifæller havde noget imod, hun takkede ja.

“Det er ikke mit”, lød det.

Hun var glad gået til audiens hos Dronning Margrethe for at takke. Grete Schødts erklærede sig for “meget, meget royal”.

I BYRÅDET IGEN

Efter sit farvel til landspolitik stillede hun op til Svendborg Byråd i 2007 og sad i rådet i to perioder. Her bragte Grete Schødts sin store erfaring ind i socialudvalget og i sundheds- og forebyggelsesudvalget. Hun gjorde også en indsats i havneudvalget.

Til tider omtalte hun sig som “Mutter Schødts” og det kunne være et signal om, at hun var klar til at kæmpe mod f.eks en uretfærdighed.

Grete Schødts døde i september 2021. Hun vil blive husket som en, der besad politisk folkelighed og i utvetydigt sprog håndterede sagernes substans.

Grete Schødts var gift med leder af HK Svendborg kontor Flemming Schødts (1939-2014).

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2021

Gå til toppen