Erik Mathiasen (1931-2020) blev regnet for en institution i Svendborgs kommunalpolitiske liv. I marts 2005 meddelte han sit stop efter næsten 35 år som byrådsmedlem.
I den anledning spurgte Fyns Amts Avis en række byrådskolleger gennem tiderne, hvad de mente om Mathiasen. Deres udsagn blev opsummeret sådan: Uden indflydelse, flittig, drøn irriterende, enkeltsagsrytter, energisk, hjælpsom, humoristisk.

I en periode fra 1966 sad Erik Mathiasen i byrådet for Venstresocialisterne. Han blev ikke genvalgt i 1970. I 1973 stiftede han sammen med andre Alternativ Liste, som han repræsenterede i alle årene, i nogle perioder havde han en meningsfælle med.

Erik Mathiasen var født i Lysbro ved Silkeborg. I 1955 tog han lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Han søgte bredt, og da han først fik svar fra Svendborg, blev det byen, han slog sig ned i og virkede i hele sit liv. Han virkede de fleste år på Vestre Skole.

Alternativ Liste udmærkede sig bl.a. ved ikke at have et partiprogram. Ved sin 60-årsdag i 1991 sagde han til Fyns Amts Avis bl.a.:
"Byrådsmøderne er jo kun paradeforestillinger. Det er i udvalgene, arbejdes gøres, og her har vi to enogtyvende dels indflydelse. Partipolitikken er jo glemt, så snart valg og konstituering er overstået. I den ene sag kan vi støtte et konservativt forslag - i den næste et socialdemokratisk. Vi er ikke holdningsløse af den grund, selv om vi beskyldes for at være det."

Erik Mathiasen tilføjede, at man ikke kan læse i et partiprogram, om det er rigtigt at rive en smuk gammel bygning ned eller ej. For det har ikke noget med partipolitik at gøre. Der er nogle helt andre ting, der gør sig gældende i kommunalpolitik.
I marts 2005 besluttede Alternativ Liste at opløse sig selv. Dermed var en af landets længst levende tværpolitiske lister historie. Som nævnt ville Erik Mathiasen ikke stille op igen, og andre medlemmer af listen havde ikke mod på at kæmpe om en plads i byrådet, efter at Egebjerg og Gudme kommuner blev lagt sammen med Svendborg i 2007.

mathiasen2På andre felter spillede Erik Mathiasen også en rolle. Han var således en af frontfigurerne i kampen mod tobaksrygning, der blev skudt i gang i 1976 med oprettelse af Røgfrit Miljø (se dette). Han stod for udvekslingsrejser med Polen for skoleklasser. 

Hele livet var Erik Mathiasen pacifist. Han aftjente sin værnepligt som militærnægter, var med i ledelsen for Kampagnen mod Atomvåben, var aktiv i Vietnambevægelsen og Folkebevægelsen mod EF, ligesom han var medlem af Aldrig mere Krig.

Erik Mathiasen var dansklærer. Han havde et falkeblik, der fangede sproglige bommerter i et splitsekund. Hertil var han en overmåde flittig avislæser. Dette udmøntede sig i en årlig udgivelse af hæftet "Presseblomster". Her blev bragt årets høst af sproglige vildskud i aviser, ugeblade og andre publikationer, ligesom Mathiasen også nåede at opfange sprogblomster i de elektroniske medier.

mathiasen1Hver sprogblomst var forsynet med overlærerens kommentar. Den var der som oftest bid i.
Her nogle eksempler, med Mathiasens kommentar i parentes.

Mange skoler er ikke egnede til at lære børn farlige færdigheder.
(Det skal de pinedød heller ikke)
En 82-årig fisker og hans makker på 77 år kæntrede forleden med deres jolle i havfyldt farvand.
(Så blev de nok våde)
Vera Eline Nyrup Rasmussen, Tjæreborg, 93 år. Vera Eline Nyrup Rasmussen var far til fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen.
(Mon dog)
Georg W. Bush forklarer sig på engelsk.
(Han kan vel næppe andet).
Aktion mod færre trafikulykker.
(Der er noget, de har misforstået)
DSB udskyder sommeren.
(Vor Herres overmand)
...han skal indlægges den 6. juni 1903 og opereres den 4. marts 2006.
(Grundig forundersøgelse)
...og jeg hedder Steen Heinsen - indtil kl. 24.
(Derefter garanterer han ikke for noget)


Bjarne Gregersen

Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2022

Gå til toppen