Valdemar Orloff pressemand i Svendborg

orloffI 1892 blev en 20-årig jyde ansat på Svendborg Avis. Ved sin død i 1955 blev han beskrevet som en fuldblods sydfynbo, der som journalist og  foreningsmand havde sat sig varige spor.

Valdemar Orloff var navnet.

I sine 45 år som medarbejder på Svendborg Avis blev han elsket for sin alsidige pen. Den kunne til tider være spids, og han fandt ofte stort behag i at blande sit blæk op med et passende kvantum venlig ironi.

Orloff beskrev så malende alle livets små og store underfundigheder, at hans humor og livsbekræftende syn på tilværelsen smittede af på hans omgivelser.

Han forstod at skrive  med  hjertevarme uden tab af saglighed, skrev en kollega om Valdemar Orloff. Han satte sin hat, som han ville, hilste på alle, for han kendte alle - og de kendte ham.

FESTLIGE DAGE I ARRESTEN

-Blodet flød, når pennen løb tør, bemærkede Orloff, da han mindedes den episode, som i 1905 kostede  ham fem dage i Svendborg Arrest.

På åben gade tævede Orloff redaktør H.P. Hansen, Sydfyns Social-Demokrat, med sin stok. Redaktør Hansen havde kort forinden givet redaktør Bondegaard, Svendborg Avis, samme behandling.  Så Orloff følte trang til at hævne sin chef.

Senere i livet mindedes Orloff sit ophold i arresten som ret festligt:

orloff julekort-Den ene dag var det Kongens fødselsdag og den næste var det arrestforvarernes kones, og begge dage fik vi et festmåltid. Min kone kom på besøg, og mine kammerater fra pensionatet kom med en flaske og min gode bekendt byfogedfuldmægtigen kom med en håndfuld cigarer.

 Knud Rasmussen, berømt for flere ekspeditioner på Grønland,  var på besøg i Svendborg og overnattede på Wandalls Hotel. Om morgenen opsøgt Valdemar Orloff denne kendis. Rasmussen var ikke til sinds at tale med journalisten. Denne lod sig ikke slå ud og råbte gennem den lukkede dør, at han for et par år siden havde siddet samme sted og talt med Mylius Erichsen, før denne tog ud på sin sidste ekspedition.

  1. Så røg døren op, og Knud Rasmussen dikterede på 10 minutter mit interview, mens han i  pyjamas gik op og ned ad gulvet, fortalte Orloff senere.

Da den britiske tronarving, Prinsen af Wales, besøgte Valdemars Slot,  var Orloff også snarrådig. Politibevogtningen var massiv, men det lykkedes avisens udsendte at komme gemmen  politimureren ved at agere bydreng for et firma i Svendborg med en kurv vin. På den måde kunne Orloff  skrive en reportage om det celebre besøg.

37 FORENINGER

Valdemar Orloff blev i 1904 gift med Nina, der i mange år spillede klaver i byens biograf. Ægteparret bevarede livet igennem De’s-tiltaleformen overfor hinanden.

Orloff var med til at stifte 11 foreninger. Blandt disse var Svendborg Turistforening, Svendborg Roklub, Svendborg Gymnastikforening, Svendborg Presseklub, Fyns Spejderdivision.

Ved personlig indsats lykkedes det Orloff på kort tid at øge turistforeningens medlemskare til over 1000 fra nogle få hundrede. På et tidspunkt var han medlem af 37 foreninger og æresmedlem af syv.

Orloff begyndte sin dag med en rotur på Sundet, Derefter på redaktionen for at skrive saglige referater, muntre causerier, kommentarer, nekrologer, fødselsdagsomtaler, nyt fra byens foreningsliv. Om aftenen var han til talrige møder, teaterforestillinger og koncerter. Uret var ikke afgørende for arbejdstiden.

Der var også tid og energi til at skrive tekster til Rottefælde revyerne og et væld af lejlighedssange.

-Er man journalist, er man det altid, hver dag, hele året, hele livet, mente Valdemar Orloff, der næsten døde med pennen i hånden.

Sønnen, Svend Orloff, blev også skriverkarl  og var i mange år redaktør af Langelands Avis.

Kilder: Svendborg Avis, artikel af Ole Vedsø i 100 år med Svendborg Presseklub

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2023

 

Gå til toppen