Anna Redder første kvinde i Svendborg Byråd

anna redderI tidernes løb har der siddet flere kvinder i Svendborg Byråd, men vi har endnu til gode at få en kvindelig borgmester. Her i 2023 er der syv kvinder  i kommunalbestyrelsen, hvilket svarer til 25 procent.

I 1908 fik kvinder stemmeret til de kommunale råd. I Svendborg blev en kvinde valgt ind. Det var kommunelærerinde Anna Redder (1864-1917), som blev den første kvinde i Svendborgs lokal politik.

Anna Redder var opstillet af Venstre-Reformpartiet og kvindeforeningerne. Anna Redder var formand for Dansk Kvindesamfund og medlem af Venstre.

Anna Redder var født i Ousted på Sjælland og tog præliminæreksamen på Frk. Zahles Kursus i København. I 1887 bestod  hun lærerindeeksamen på Horsens Kvindeseminarium og blev ansat på en privat skole i Svendborg. I fire år virkede hun på den kommunale skole i Svendstrup ved Aalborg. I 1894 vendte Ann Redder tilbage til Svendborg, hvor hun fik ansættelse på Pigeborgerskolen. Her var hun var anerkendt som en dygtig lærerinde til sin død i 1917.

Anna Redder var aktiv for lærerindernes rettigheder gennem Danmarks Lærerforening. Hun var i hele sin tid i Svendborg  en værdsat skribent i Svendborg Avis, der  i nekrologen betegnede hendes artikler som   “livlige og velskrevne”.

Anna Redder nåede at sidde i byrådet i otte år. Det var ikke overraskende især kvinderne, der støttede hendes valg. “De har, hed det i nekrologen, “haft ære af deres valg, thi hun udfyldte sin plads med dygtighed og aldrig svigtende energi. Hendes gode humør, som hun beholdt næsten til det sidste, hjalp hende over adskillige vanskeligheder”.

caroline amalielundAnna Redder var et ihærdigt medlem af fattig- og alderdomsudvalget og var i front, da opførelse af  alderdomshjemmet Caroline Amalielund blev vedtaget i byrådet. Hjemmet er taget i brug i 1912 og Anna Redder blev formand for bestyrelsen.

Hun tog emner som skolebespisning og undervisning i skolerne om faren ved alkohol op, ligesom hun slog et slag for kvindernes brug af den offentlige badeanstalt.

Anna Redder var medlem af tilsynsrådet for statens pigehjem i Vejstrup.

Ved valget i 1913 var Anna Redder så populær, at der var kræfter, der ville have hende opstillet som nummer et på Venstres liste. Det protesterede hun selv imod,og det endte med en sikker plads som nummer to.

Ved dette valg opstillede både Socialdemokratiet og Højre kvinder. Resultater blev, at der sad tre kvinder i perioden 1913-1917. Det var foruden Anna Redder Anna Cathrine Berg, Højre, og Emilie Eleonora Jørgensen, Socialdemokratiet.

Anna Redder døde i april 1917 som følge af en hjertesygdom. Hun efterlod sin moder.

Kilder Svendborg Avis og Svendborg Amtstidende.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2023

Gå til toppen