Skibsreder i Svendborg Ebbe Folkmar

“God vind for Svendborgs søfart” hed en overskrift i Fyns Amts Avis i 1988. Det fremgik, at ca. 100 skibe da blev ejet eller disponeret fra Svendborg.

folkmarSkibsreder Ebbe Folkmar (1930-2007), Svendborg Entreprise A/S, oplyste, at selskabet havde skrevet kontrakt med Morsø Værft om levering af fire fragtskibe på hver 5.200 tdw til levering i 1991-1992.

I nævnte artikel hed det videre:

“Folkmar har fra 1974 til 1987 stiftet 12 partsrederier, hvortil er indkøbt syv mindre skibe samt kontraheret fem nybygninger. Den første nybygning leveredes i 1977 fra værft i Holland. Der er kontraheret fire nybygninger på hver 170 tdw. Disse fragtskibe ombygges løbende i Singapore til 3500 tdw. Skibene beskæftiges i fart over hele verden, dog i de senere år hovedsagelig i Fjernøsten”.

Ebbe Folkmar blev født i Odense i en familie helt uden tilknytning til det maritime. Det havde den unge Folkmar lyst til, og kom i lære i mæglerfirmaet E.W. e.v. Hude og Søn i Svendborg. Derefter drog  han udenlands, og var væk i 22 år, inden han endeligt slog sig ned i Svendborg og grundlagde Svendborg Enterprise A/S i 1974. I perioden som udlandsdansker var han ansat i shippingfirmaer i Paris, Hamborg og London. I de sidste 14 år virkede Ebbe Folkmar i en stor hollandsk shippingkoncern.

 Svendborg Enterprise A/S var korresponderende reder for en række partsrederier.  Ved sin 70 års fødselsdag i 2000 forsvarede han  i en samtale med Fyns Amts Avis partrederi-formen som  ældgammel. Den drejede  efter hans opfattelse ikke om at spare i skat, men at låne nogle skattekroner til investering i et erhverv, som i kraft af dygtighed delegerer skattekronerne tilbage til statskassen.

I marts 1987 var parthaverne   i M/S Svendborg Glory alt andet end tilfreds med den  korresponderende reder. En  stort opsat artikel i Ekstrabladet fortalte, at Ebbe Folkmar havde sat 400.000 kr. ind på en private konto.  Pengene tilhørte retteligt parthaverne. I følge Ekstra Bladet slap Folkmar for en politianmeldelse. På et hemmeligt møde havde en kreds af partredere presset Folkmar til at betale dem, hvad han skyldte. Til gengæld slap  han for at blive meldt til politiet og dermed en sigtelse for mandatsvig.

Ebbe Folkmar hævdede, at pengene hele tiden havde stået til rådighed parthaverne.

Året før var der også blæst om rederiet. Sømændenes Forbund  udtrykte offentligt forargelse over, at M/S Else T. H. fire gange havde sejlet med våben fra Eliat i Israel til Bandar Abbas i Iran, som på det tidspunkt var i krig på syvende år med Irak. 

Forbundets Henrik Berlau påstod, at rederiet havde forsøgt at sløre våbentransporterne ved at opgive forkerte positioner, ligesom besætningen ikke var orienteret om, at skibets last bestod af farligt gods, der krævede særlige sikkerhedsbestemmelser.

Ebbe Folkmar kaldte det politisk hetz og sagde, at masser af skibe sejlede til Bandar Abbas.

Danmarks Rederiforening erklærede, at danske redere ikke gør  sig skyldig i våbensmugling, når der ikke drejer sig om sejlads til Sydafrika.

Ebbe Folkmar var i mange år formand for Svendborg Handelsstandsforening, sad repræsentantskabet for A/S Svendborg Avis, var formand for Søfartens Fremme og sagkyndig rådgiver for havneudvalget.

Svendborg Enterprise A/S blev opløst i 2004. Det skete i takt med, at flere mindre danske rederier bukkede under.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2023.

Gå til toppen