Tove Marie Lehmann-Gether (1922-2011)

Et liv, mange liv

Gether“Ryggen er rank. Bevægelserne energiske. Humøret i top. Med stor kærlighed og let ironi fortæller hun om sit liv og de mange mennesker, hun har kendt. Hun har altid affundet sig med sin skæbne og forsøgt at få det bedste ud af den”.

Disse sætninger var møntet på Tove Marie Lehmann-Gether i en stor opsat artikel af kulturredaktør Marianne Hein i Fyns Amts Avis den 14. august 2004.

STORHED OG FALD

Tove Gether, som hun blev kaldt i daglig tale, havde haft et liv og havde  en indstilling til tilværelsen, der var  usædvanligt. Hun ønskede intet gjort om. Der har været storhed og fald, men ikke et sekund har kun kedet sig.

Tove Gethers morfar var uldjyde fra Bordum. Hun kom  til Odense med uldtøj. Her mødte han en køn ekspeditrice, som han blev gift med. De fik en datter, som blev gift med den unge arkitekt Frederik Lehmann Weber. 

Parret flyttede til København, hvor Tove blev født. Familien slog sig senere ned til Svendborg, hvor den vidtforgrenede Weber-familie i årtier satte sig betydningsfulde spor. Tove Gethers oldefar Theobald Weber, anlagde store frugtplantager i Gl. Hestehauge og en større produktion af saftprodukter. Farfaderen var Frederik Lehmann Weber, der som arkitekt fik opført Stella Maris og Hillside i Kogtved.

TIL DANS PÅ NIMB

Af Marianne Heins artikel fremgår, at Tove hurtigt blev selvstændig. Hun lærte tidligt, at hvad man skal, det kan man, en læresætning, hun har haft stor nytte af livet igennem.

I tiden i København lærte hun hurtigt at gå i teatret alene, når hun havde lyst. Hun var kreativ og brugte sin fantasi. Naturligvis gik hun til dans, og hun huskede endnu den lange, lysegrønne kjole, hun som 10-årig bar, da hun sammen med Christmas Møllers søn, John, førte ballet op på Nimb.

GÅSELEVERPOSTEJ

Tove var 15 år, da familien slog sig ned i Færgegården på Thurø. Det blev et muntert, virksomt liv på jord.

“Dørene stod altid åbne, der kom masser af spændene mennesker, og ofte var vi til store fester i Gl. Hestehauge. Det var en festlig tid med masser af gåseleverpostej, artiskokker og fornem rødvin” mindes Tove Gether.

I flæng nævnte Tove Gether navnene på de mennesker, hun mødte: Faderens kusine Ruth Weber, kaldet Baby, familierne Kiær, Bukkehave, Wiggers, Kitta og Carl Juel Brockdorff, Bosse Weber med Yan, prinserne Knud og Viggo og Tom Kristensen. Fra København kom forfattere, kunstnere, revyfolk, musikere.

“I Svendborg var det konsulfamilierne, der var i teten - noget mere fisefornemme - og så var det os, der gik for at være bohemer”, bemærkede Tove Gether.

VILDT FORELSKET

weberI november 1942 blev den 20-årige Tove viet til den 50-årlige Theodor Poul Weber, kaldet Thebe , der var hendes fars fætter, og som var enkemand. Tove havde mødt ham allerede, da hun boede i København og fortalte til Marianne Hein:

“Jeg var vildt forelsket i Thebe, der var en elegant, beleven og flot fyr, crazy på visse områder. Han var et varmt, sødt og reelt menneske uden svig, og vi havde samme humor og indstilling til livet”.

Parret bosatte sig i “Bella Vista”. Thebe Weber var manden bag Odinstårnet i Odense og Manzanatårnet i Christiansminde. Han var aktiv for turisme og kæmpede bravt, men forgæves for, at få fregatten “Jylland” til Svendborg.

VANSKELIGE ÅR

Nogle år efter  befrielsen måtte parret flytte fra “Bella Vista” til deres store fortrydelse. De fik ophold på Lykkesholm ved Gislev. Den 12. oktober 1952 døde Thebe af et hjertestop.

husgetherÅrene efter ægtemandens død blev vanskelige for Tove Gether. Hun havde aldrig lært noget. Havde aldrig lavet mad eller vasket sit tøj og anede ikke hvordan man købte ind. Hun flyttede ind i en mindre lejlighed på 5. Maj Plads. Hun lærte tingene efter den hårde metode: Svøm eller druk!

Tove Gether fik job i telefonomstillingen på Svendborg Sygehus. Under den store polioepedimi manglede sygehuset i en sekretær og som sådan virkede Tove Gether i 30 år.

LEVEDE I SYND

Tove Gether gav også en hånd med på konkret på Hjemmeværnsgården Sølund. Her mødte hun polibetjent Otto Gether, som senere blev politianklager. De blev gode venner og levede med Toves ord i synd, indtil Otto blev skilt.

Tove Gether fortalte:

“Han var 15 år ældre end jeg, men meget ungdommelig og velbevaret. Fordi vi levede i synd, blev jeg persona non grata i Weberfamilien, hvor jeg kun hørte noget til jul og fødselsdage, en mærkelig oplevelse - jeg savnede den store omgangskreds. Men i stedet byggede Otto og jeg en ny op, og det daglige liv kom til at betyde meget for mig”.

Tove og Otto blev gift i 1967. De rejste og sejlede meget. Otto Gether døde i 2002 i en alder af 94 år.

ET LIV,MANGE LIV

Tove Gether stillede gerne op til foredrag om den store vidt forgrenede Weber familie, hvis   historie hun hægede om. I 2009 fik hun udgivet en samling breve, som hendes farfar Frederik Lehmann og dennes broder, Sophus Weber skrev, da de gik på Herlufsholm 1870-1872.

I slutningen af den store artikel siger Tove Gether bl.a.

“Nogen vil synes, jeg er tosset, fordi jeg fortæller om mit liv. De kan rende mig… Jeg siger som Agnes Henningsen - “et liv, mange liv”, og de har hver for sig været til stor glæde.”

Tove Gether døde 4. december 2011i en alder 89 år.

Gå til toppen