Arkitekt Lars Mindedal 1932-2023

larsmindedalLars Mindedal var tredje og sidste generation i artitektdynastiet, som blev grundlagt i 1892 i Ollerup af farfaderen Daniel Rasmussen. Det blev videreført af faderen, Ejnar Mindedal, overtaget i 1967 af sønnen, Lars Mindedal. I 2000 var 108 års arkitektvirksom slut, da Lars Mindedals Tegnestue A/S blev overdraget til arkitektfirmaet Børge Clausen (se denne)  & Per Weber A/S. Der var ingen arvtagere i Mindedal familien.

Tre generationers gerning var slut. Deres livsværk er langtidsholdbart. Talrige bygningsværker i næsten alle dele af landet og ikke mindst på Sydfyn vidner om deres kærlighed til godt håndværk og byggestil i de skiftende tider.

Vi kan takke en svensk kvinde for, at det blev Lars Mindedal, der overtog tegnestuen. En ældre broder var uddannet arkitekt og det lå lige for, at han skulle være efterfølgeren. Han forelskede sig i en svensk pige og efter giftermålet bosatte de sig i Eskildtuna, hvor han blev stadsarkitekt.

Lars Mindedal sluttede sin uddannelse på Kunstakademiets Arkitektskole i  1960. Han havde job på professor Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsens  tegnestue i København og var også undervisningsassistent på sin tidligere skole. 

Efter et studieophold i Italien kom Lars Mindedal hjem til Ollerup i 1964. Faderen havde fået en blodprop, så det var naturligt at sønnen tog arbejde på tegnestuen. 

I 1967 overtog Lars Mindedal virksomheden, som han i 1978 flyttede til Torvet i Svendborg. Her havde omkring 20 deres arbejde. 

Sammen med sin far, Ejnar Mindedal, fuldførte han opførelsen af Svendborg Sparekasse (nu Fynske Banks) hovedsæde på Centrumplads i Svendborg i 1966.

Derefter fulgte en lang række bygninger, der sætter sit præg på Svendborg. Det gælder f.eks. Svendborg Handelsskoles to etaper i 1975 og 1979. Rantzausminde Skole i 1983.

mindedalbygMindedals Tegnestue løste også en lang række restaureringsopgaver af fynske kirker og præstegårde. Opførelsen af Sørup sognegård, der blev præmieret af Svendborg Kommune, stod Lars Mindedal for.

Søg på Mindedal Rasmussen og se listen over de tre Mindedal arkitekters bygningsværker.

Lars Mindedal modtog en række priser for sit virke. Det mest fornemme fik han i 1994, nemlig Europa Nostra-Arkitekturpris. Sammen med møllerbygger John Jensen havde Mindedal stået for en vellykket restaurering af Rødkilde vandmølle.

Lars Mindedal var medlem af bl.a. repræsentskabet for Danske Arkitekters Landsforbund  og aktiv    i forskellige faglige fora. Lokalt var han formand for Nykredits Lokalråd, var medlem af  repræsentantskaberne for Svendborg Bank og Svendborg Avis.

Lars Mindedals store fritidsinteresse var sejlads, som han dyrkede fra drengeårene og til han var højt oppe i alderen. I 10 år sad han i bestyrelsen for Svendborg Sund Sejlklub. De tre af disse år var han formand, ligesom han en tid var i bestyrelsen  for  Kgl. Dansk Yachtklub..

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2023

Kilder Svendborg Museums Årbog 2017, Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende, Kristeligt Dagblad.

Gå til toppen