Hun ka` bare ikke holde kæft

inga famSådan hed overskriften i Fyns Amts Avis den 14. Februar 1987 i anledning af, at amtsrådsmedlem og præstekonen på Thurø Inga-Britt Olsen (1937-2019) fyldte 50 år.
Journalist Kirsten Bisgaard skrev i indledningen på den lange artikel:
“Hun  er uartig, privilegeret og forkælet. Hun er langtidsskadet af 60èr romantik, som sammen med en trekvart pakke smør er livets salt og lasternes sum i det puritanske landsbyliv. Hun giver dette gale og fjerne ti-år skylden for, at hun blev kodet til at give og ikke imod ordrer - og derfor heller ikke gearet til ordentligt arbejde”.
 
Inga-Britt Olsen blev tidligt medlem af Socialistisk Folkeparti - til sin Venstre moders store fortrydelse. I 1982 kom Inga-Britt Olsen i Fyns amtsråd og sad her i 20 år. Hun bestred i en periode posten som formand for udvalget for undervisning og kultur og to perioder som medlem af amtets økonomiudvalg.
 
“Havkatten skifter hyttefad”, hed overskriften i Fyns Amts Avis den 7. Marts 2001. Her blev det oplyst, at Inga-Britt Olsen ikke genopstillede til amtsrådsvalget i november det år, men derimod til Svendborg Byråd.
Hun benægtede hårdnakket, at en plads i byrådet skulle betragtes som en retræte post efter de mange år i amtsrådet og sagde:
“Hvis jeg ville på pension, skulle jeg jo netop blive i amtsrådet. Her kender jeg hver eneste krog og hver eneste tilløb til politiske rævekager. Når jeg kommer ind i byrådet, skal jeg jo til til at anstrenge mig og bestille noget, og det glæder jeg mig til”.
ingaEfter et stormfuldt opstillingsmøde blev der internt i SF mumlet noget om, at præstekonen fra Thurø var en gøgeunge. 
Da resultatet af medlemmernes urafstemning om pladserne på byrådslisten, blev offentliggjort viste det sig,  at Inga-Britt Olsen strøg helt til tops. Hun fik plads som nr. et - foran det daværende byrådsmedlem Bruno Hansen.
Disse to blev da også valgt til Svendborg Byråd  i november 2001. Ved konstitueringen blev Inga-Britt Olsen formand for  kulturudvalget.
 
Ved kommunalvalget i 2005 stillede Inga-Britt Olsen ikke op. Næsten  30 års politisk virke var slut. Det havde også omfattet  medlemskab  af hovedbestyrelsen i Socialistisk Folkeparti, folketingskandidat og kandidat til EF parlamentet i 1979 og 1984.
 
Inga-Britt Olsen voksede op i et politisk engageret hjem i Hjørring. Hun uddannede sig som sygeplejerske, men virkede kun ganske kort tid i det fag. 
Efter sit giftermål med dem nyuddannede teolog Nils Olav Olsen (1935-2013) fik parret ansættelse på Krabbesholm  Højskole ved Skive. Inga-Britt Olsen blev pædagogisk sekretær og underviste i formning, filmkundskab og kunstforeståelse. 
 
inga foredragI 1975 fik Nils Olav Olsen sognepræsteembedet på Thurø, og herefter blev øen omdrejningspunktet også i  Inga-Britt Olsens liv.
Hun var politikere med mange møder i diverse bestyrelser og nævn , hun var en efterspurgt foredragsholder - og så var hun ikke mindst præstens kone.
I november 1993 gav Inga-Britt Olsen et  interview til Marianne Hein, Fyns Amts Avis, om det at være gift med en præst og understregede  bl.a.:
“Vi har valgt præstegerningen i fællesskab, og derfor deltager jeg også så meget som muligt sognets liv, som jeg har lyst til. Ingen tvinger eller presser mig til noget, hverken min mand eller myndigheder eller menighed”.
Inga-Brit Olsen havde regnet ud, at der vel gik 500-600 gennem huset hver måned, som forventede en snak og kaffe og opmærksomhed: 
“Der er en indbygget distance i præstens rolle. Han taler, og han kender de rette ord i forskellige situationer, men kommer der et forældrepar, som måske har mistet et barn, så bliver jeg eksponent for den fysiske trøst. Er hun hjemme, spø`r de måske, og så falder de i min favn. Jeg er utrolig glad for at kunne hjælpe”.
 
På et tidspunkt var Inga-Britt Olsen få stemmer fra at blive valgt til Folketinget. Hun droppede derefter landspolitikken og fandt det heldigt, at hun ikke kom på tinge, for som hun sagde: 
“Så ville sognebørnene havde følt sig snydt for den præstekone, de ventede at få, selv om de kun ansatte præsten.”
Kort tid efter parret kom til Thurø, blev der startet en underskriftsindsamling. Her blev det krævet, at den nye sognepræst skulle fyres. Det var en kreds af konservative som ikke brød sig om præstekonens polititiske holdninger. Menighedsrådet bladede sig  til Inga-Britt Olsens fordel og sagen  blev hurtigt glemt. 
Hun erklærede til slut i artiklen, at parret ikke et øjeblik havde fortrudt, de valgte præstegerningen for:
“Vi har kun mødt kærlighed og omsorg!”.
Efter at Inga-Britt Olsen trådte ud af Svendborg Byråd var hun bl.a. aktiv som foredragsholder. Hendes foretrukne emner var kunsthistorie og litteratur, hvor foredrag om forfatterne  om Karin Michaëlis og Tom Kristensen, begge bosat på Thurø, var meget efterspurgte.   I 2009 blev hun Svendborg kommunens repræsentant i turistforeningen. 
Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Forening, 2024.
 
Gå til toppen