Arkitekt Poul Cadovius´ utrolige liv

“Der er flere, der har spurgt mig, om de må skrive mine erindringer, men jeg har sagt nej. Der er alligevel ingen der vil tro på min historie”.

Sagt af  Poul Cadovius, Thurø, da han i 2006 fyldte 95 år. I fødselsdagsomtalen hed  det også: “…Han kan se tilbage på et fantastisk - og pragtfuldt - liv”.

cado reolPoul Cadovius var arkitekt, fabrikant, designer og opfinder. Uden nogensinde at have fået en akademisk uddannelse. Han var født i København i 1911 og fik som sin fader svendebrev som tapetserer og dekoratør.

Hans kreative og skelsættende virke begyndte, da han som 34-årig i 1945 grundlagde Jysk Persienneindustri i Århus. Her blev der fremstillet persienner af træ og letmetal. Cadovius begyndte at interessere sig for møbler. Han designede hængereoler og byggemøbler, hvilket blev betragtet som en sensation. Han gav nu sit firma navnet Royal System og fra 1953 til 1956 opførte han en fabrik i Randers. Samtidig blev der oprettet fabrikker med egne afdelinger i en lang række lande.

Da Poul Cadovius i 1981 fyldte 70 år blev det noteret, at han da havde eksporteret det verdensberømte Royal System og Cadovius hængereolerne for 1,1 milliard kroner.

Sideløbende med den virksomhed blev der fremstillet boblehus, plastmøbler, lamper , venteskure i en række byer, bl.a.. i Svendborg. På et tidspunkt var han skandinaviens største møbelproducent med fabrikker i Randers, Århus, Tønder og Hillerød.

I sin højde alderdom lagde Poul Cadovius ikke skjul på, at han havde tjent mange penge, men havde også tabt lige så mange. For ham havde penge ikke været noget, man samler på en bankbog. For ham var penge et redskab til at sætte noget nyt i gang.

“Jeg tror det stammer fra, da jeg var ung og en ivrig sportsmand”, sagde han til Fyns Amts Avis, da han i 2006 fyldte 95 år. “Når jeg var nået til tops i en sportsgren, så kastede jeg til tops i en sportsgren, så kastede jeg mig straks over den næste for at prøve udfordringer, der lå der. Sådan har det været i forretningsverdenen. Kamp gør en skarp”.

Poul Cadovius var også en ivrig sejlsportsmand, så det var naturligt, at den foretagsomme mand begyndt en produktion af sejlbåde. Det blev til Sagitta-bådene (Sagitta latinsk for pil).

Den begyndt i 1963 i Randers og flyttede  til Svendborg i 1970.

abstractaVærftet blev indrettet i Nordisk Karosserifabrik i Gl. Hestehauge (se denne). Poul Cadovius begrundede flytningen med, at Svendborgsund og øhavet var sejlsportens mekka. 

I Svendborg blev Sagitta 20, Sagitta 26 og Sagitta 35 produceret. Disse både kostede henholdsvis 50.000, 65.000 og 170,000 kr og var noget dyrere end andre både af samme størrelse. 

Prisforskelllen begrundede Cadovius  sådan: Nogen laver folkevogne, andre Jaguar.

Salgschef Ole Klitgaard Larsen henviste til, at konstruktionen var mere solid end konkurrenternes.

Optimismen var stor. Salgschefen sagde til Svendborg Avis, at der var modtaget så mange bestillinger, at han ikke regnede  med at alle kunne leveres. 

Optimismen var ikke begrundet. Det lykkedes ikke at skabe en rentabel bådeproduktion  i Gl. Hestehauge. Poul Cadovius indgik en aftale om at Bianca i Rudkøbing overtog produktionen af Sagitta 20 bådene. 

Det gik godt for Bianca indtil årsskiftet 1974-75. Der havde været en voldsom ekspansion i tre år, men der var ikke  likviditet til at modstå den almindelige økonomiske afmatning  på grund  af oliekrisen og bådemarkedets  kollaps som følge af regeringens varsel om en høj lystbådeafgift.  Værftet gik i betalingsstandsning. Den 17. Marts 1975 udbrød der brand i administrationsbygningen i Gl. Hestehauge. Det lykkedes brandfolkene at hindre ilden i at brede sig til produktionsanlægget. 

Poul Cadovius var blandt Biancas 400 kreditorer den største med et tilgodehavende på tre en halv mio. kr. I løbet af sommeren købte han værftsbygninger i Gl. Hestehauge tilbage og  scorede  brandforsikrings erstatningen.

cadoHan ønskede ikke at genoptage bådproduktionen i Gl. Hestehauge.  “Folk, der har planer om at starte en bådeindustri i Danmark, skal mentalundersøges. Arbejdskraften i denne branche, er alt for dyr”.

I 1989 skænkede direktør P. Bailey, Planova, den 2,5 meter høje skulptur “Abstracta” til Svendborg Kommune. Den var designet af Poul Cadovius. Den blev først stillet op på hjørnet af Ørbæk og blev i 2010 flyttet til rundkørslen Ørbækvej/Ring Nord. Abstracta er et samleled, som Cadovius fik taget verdenspatent på.

Poul Cadovius døde i marts 2011 i en alder af 99 år. Hans sidste hvilested blev Thurø Kirkegård.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2024.

Kilder: Royal Systems 25 års jubilæumskrift 1970, Fyns Tidende, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende.

Gå til toppen