idalarsenLokalhistoriker Ida Larsen (1925-2020)

Fra 1985 og næsten til sin død i 2020 slog Ida Larsens hjerte og flid for Svendborg i gamle dage. 

Hun var da en flittig gæst i Svendborg Byhistoriske Arkiv og var den, der oftest slog op i de lokale avisers gamle årgange.

Her fandt Ida Larsen beskrivelser af fordums personligheder og små og store begivenheder. Disse blev ofte til læseværdige artikler i Ugeavisen Svendborg. Bidrag til Svendborg Museums Årbog skrev hun også. I årbog 1989 leverede  hun en interessant artikel om, hvordan krigen i 1864 berørte Svendborg og dens hverdag.

Marianne Kjær fik stor hjælp af Ida Larsen, der fandt et  væld af oplysninger frem om mennesker i Svendborg  til brug for teksterne til kirkegårdsspillene.

Ida Larsen var Svendborg pige med stort S. Hun blev født på Dronningholmsvej med en fader, der var smed på Langes fabrikker. Der var musik i hjemmet - faderen greb violinen og Ida mandolinen. Hjemmet rummede fire andre børn, en hjemmegående moder og en bedstemoder Sidstnævnte syede hos Wiggers Klædefabrik og til sine børnebørn.

Ida Larsen gik på Pigeborgskolen, nu Ørkildskolen Byen.

Hun sang i kor, spillede skolekomedie  og gik til dans på Tolneborgs Danseskole.

Til Svendborg Ugeavis fortalte Ida Larsen, at dansepartneren var møllersvenden Verner Larsen, som var god til at sjæle med efter  svendborgkomponistens Ejler Krahns (se denne) “Pige fortæl mig et eventyr”. Ida Larsen fik sin møllersvend i 1944 og sammen fik de to døtre. Parret blev skilt efter 11 års ægteskab.

Nu smøgede Ida Larsen ærmerne op, så begge døtre kunne læse til lærer. Ida Larsen arbejdede på Svendborg Dampvaskeri, var husholder, husmoderafløser, fik sygehjælperkursus, var ansat ført på Svendborg Sygehus og var i 20 år indtil 1985  nattevagt på Caroline Amalielund.

For Ida Larsen var det frihedens time, der slog. 

“Jeg elsker at være pensionist. Nyder min personlige frihed”, sagde hun, da hun i 2005 fyldte 80 år.

For Ida Larsen blev historien og dens mennesker levende, når hun læste i de gamle aviser.

I Svendborg var der engang tre dagblade: Svendborg Avis/Fyns Amts Avis, Sydfyns Social-Demokrat og Svendborg Amtstidende.

I 1995, 50 året for Danmark befrielse, skrev Ida Larsen en større artikel i Ugeavisen Svendborg om dagens da friheden kom til byen. 

Her hed det bl.a.:

“Da det glade budskab fra London blev kendt, fyldtes Svendborgs gader af jublende folkemængde. Særlig mange samlede sig på Banegårdspladsen og da man adskillige gange havde råbt hurra! - Hurra for Danmark - for Kong Christian - for Montgomery og hans Ørkenrotter, kort sagt for alt, hvad der fyldte sindet - brød mængden spontant ud i “Der er et yndigt land”, og en forunderlig højtidsstemning bredte sig blandt folk - alle følte det store øjeblik - nu at synge vor nationalsang i et frit Danmark”.

I sit mindeord i Fyns Amts Avis  om Ida Larsen skrev forfatteren Bjarne Bekker:

“Uden læreruddannelse og akademisk baggrund blev Idas forskning og fortælling skrevet ind i den lokale evighed. Derom fortalte netop afdøde Kellogg´s- og Plumrose-direktør Niels Høyvald i New Jersey:  Jeg var hjemme i Svendborg i 1989 for at hente et nyarvede maleri….. Jeg mødte Ida. I en alder af 70 år lærte hun at benytte computer og e-mail og imens gik turene til Det kongelige Bibliotek og Rigsarkivet. Ida lærte at tyde gotisk håndskrift. Gennem et halvt århundrede fandt Ida over 25.000 personer fra min slægt”.

Bjarne Bekker konstaterede, at “selv om Ida Larsen var kvinden bog navne, skæbner og fortællinger fra kirkegården,  og selv om hun var en fremragende lokalhistoriker, der efterlader et vældigt materiale, blev hun ikke anerkendt af samtiden, der plantede Idas blomster i egne bede”.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2024

Gå til toppen