I dag er der næppe mange, som ved, hvad begrebet "De sønderjyske Piger" betød for mange mennesker for ca. 100 år siden. Efter nederlaget i 1864 blev Sønderjylland afstået til Tyskland. Blandt de mange dansksindede levede håbet om, at landsdelen igen skulle blive en del af Danmark.

Holger Drachmann besøgte det gamle, danske land i 1877, og han blev inspireret til et digt efter besøget i Bøffelkobbel, hvor et ældre ægtepar og deres datter, Cathrine Fink, passede "graven ved alfarvej": To danske soldater var i februar 1864 faldet i nærheden og var blevet begravet i familiens have. Cathrine viser ham graven, og i sit digt beskriver han det indtryk, den sønderjyske piges omhu og trofasthed gør på ham:

"De vog dem, vi grov dem en grav i vor have. ....  Sønderjyske piger, I forglemme dem ej".

Sådan lyder det i digtet.

Den københavnske forlægger Ernst Bojesen fik så den idé at fremstille et billede af et par sønderjyske piger i nationaldragt, og det blev de to smukke søstre Helga og Valborg Tofte, der blev udvalgt. Billede blev trykt i mange størrelser og hang i mange hjem, men billederne blev også anvendt som dekoration på kopper, kander, vaser og meget andet. Det er Valborg, som ses stående på billedet, og det er her, at Skårup kommer ind i historien

Valborg Tofte blev i 1880 gift med sin fætter Henrik Tofte i Skårup Kirke. Han var i 1863 blevet ansat som musiklærer ved seminariet, hvorfra han tog sin afsked i 1917 efter at have virket i 54 år!

Valborgs far, Hans Mikkelsen Tofte, var lærer ved den danske skole i Flensborg, men fik sin afsked, da han nægtede at aflægge ed til den preussiske konge. Han troede stadig på en genforening med Danmark og aflagde det løfte, at han ikke ville lade sit hår og skæg klippe, før Sønderjylland atter var dansk. I 20 år ledede han derefter en højskole i Aagaard i Oversø sogn. Som 67-årig flyttede han til Skårup og boede hos sin datter og svigersøn i "Kvisthuset" i Nørremarken. På billedet ses familien uden for huset. På førstesalen kikker ægteparrets eneste datter Emilie ud ad vinduet.

Hans Mikkelsen Tofte blev med sit hvide hår og skæg en kendt person i bybilledet. Han døde som 91-årig  -  tre år før genforeningen!

Emilie Tofte blev gift med Janus Christian Knudsen, der var ansat ved seminariet fra 1902-1916.

Alle ovennævnte personer er blevet begravet på kirkegården i Skårup, hvor gravstederne (tre i alt) stadig er bevaret.

Gå til toppen