p_a_wedelaNaar man arbejder med et lokalhistorisk arkiv, gaar man i sit stille sind og drømmer om at gøre et stort og specielt fund. Det gik for en del år siden i opfyldelse for mig, idet jeg blev ringet op af en mand i St. Merløse paa Sjælland. Han havde været med til at rydde op i et hus, som en ven netop havde solgt og skulle tømme. Oppe paa loftet havde man fundet en gammel mappe fuld af papirer og haandskrevne dokumenter. Den var nu endt i affaldscontaineren og afventede sin skæbne.

Min kontaktmand var dog blevet nysgerrig og havde kigget i mappen. Det fremgik af papirerne, at mappen havde tilhørt en pastor Wedel fra Skaarup paa Fyn,  -  om vi var interesseret i at faa den?!!

Om jeg var! Ret hurtigt gjorde jeg mig et ærinde til Sjælland og aflagde ham et besøg. Han kunne ikke give nogen forklaring paa, hvordan mappen var endt i St. Merløse.

Et nærmere eftersyn af mappens indhold aabenbarede en sand rigdom af arkivalier af og om P. A. Wedel. De ældste dokumenter var en udnævnelse til hjælpepræst i Allesø-Broby i1792 og til præst i Skaarup i 1794. Begge underskrevet af Christian d. 7. Der var for øvrigt dokumenter underskrevet af tre forskellige danske konger i mappen. Men ikke nok med det. Der var tykke bundter af manuskripter til taler og artikler, breve og smaa afhandlinger af meget forskellig art. Af titlerne kan jeg nævne: "Noget om forskelligheden i de fynske dialekter", "Afhandling om Sunds Herred", "Danmarkshistorie", "Klingstrupgaard", "Almuens skikke", "Om overtro" -  og meget mere. En righoldig korrespondance og en hel del prædikener findes ogsaa, foruden skrifter om ham.

Wedels efterladte papirer en er guldgrube af oplysninger om personen Wedel, hans gerninger og hans samtid. Desværre er hans haandskrift meget svær at læse. Her er arbejde til meget lang tid for den rette person.

Er der nogen, der har tid og lyst til at gaa i lag med det, hører vi i Lokalhistorisk Arkiv meget gerne fra jer.

Gå til toppen