Digteren Ambrosius Stub blev født i 1705. Hans fødselsdato er usikker, men man ved, at han blev døbt den 17. maj 1705, og døde 15. juli 1758. Han er født i Gummerup mellem Assens og Faaborg. Han bliver student i 1725 og begynder et teologisk studie, som aldrig bliver fuldført.

Hans tilknytning til Svendborg er hovedsageligt kendt i forbindelse med hans ophold som sekretær og selskabsbroder for Niels Juel på Valdemar Slot fra 1741 til 1752. Inden da er han tilknyttet slottet fra 1738/39 uden dog at være registret som boende på slottet. Her bruger Niels Juel ham som mellemmand i sine forbindelser med handel med ærøske købmand. Han bliver sat på porten i efteråret 1752 angiveligt pga. en faderskabssag og rejser til Ribe samme efterår. Han har mødt Niels Juel gennem sin svoger Jacob Engberg. Hans arbejde består i at føre Juels regnskaber, passe hans juridiske dokumenter og føre tilsyn med biblioteket, men også at være huspoet ved festlige lejligheder. Hans helbred er dårligt. Han har ledegigt og drikker voldsomt i perioder. Han er ikke på Valdemar Slot i hele perioden, men opholder sig også hos familien i Odense eller på Brahetrolleborg. Han var den "Evige student", meget sarkastisk og har en meget fri tone over Niels Juel, som giver anledning til konflikter mellem de to.

Ambrosius Stub bliver gift i 1735 med Mette Cathrine Schousboe, som dør 1747. Ægteparret får 3 børn : Christine i 1735, Christian i 1737 og Hedvig i 1744 (-1747). Børnene må Stubs familie tage sig af ved hustruens død.

Ambrosius Stubs digtning indsamles første gang af præsten Thomas Severin Heiberg fra 1771 i "Arier og andre poetiske stykker" og suppleres senere ved Ambrosius Stubs søn Christian i 1780 i "Anhang til Ambrosius Stubs poetiske tanker"

Tåsinge har sat et minde omkring 1880 ved at benævne den gamle eg fra ca. 1600 ved Pederskovhusene på Nørreskovvej for Ambrosius-Egen. Man mener at Ambrosius Stub ofte sad og læste og skrev under træet.

Ambrosius Stub bliver kendt igen, da C.F. Molbechs stykke Ambrosius opføres på det Kongelige Teater 1878.

Litteratur i udvalg

Arndal, Vibeke: Ambrosiuseventyret bd. 1-2, 2003-2005. (En biografisk romance om Ambrosius Stub og hans opvækst)

Stub, Ambrosius: Digte. Bd. 1-2 ved Erik Kroman. 1972. (Bogen indeholder en detaljeret beskrivelse af Ambrosius Stubs liv)

04.6 Müller, Th. A.: Afhandlnger i udvalg. 1945. side 409-448. (Om Ambosius Stubs liv og personlighed)

46.4 Jansen, Henrik M.: Valdemar Slot. Svendborg, 1988. side 26. (Her omtales forbindelse til Ambrosius-egen på Tåsinge)

96.3 Henningsen, Peter: Niels Juel og almuen på Tåsinge 1714-66. Tåsinge Museumslaugs forlag, 1993. (Bogen giver en glimrende beskrivelse af forholdet mellem beboere på Tåsinge og Niels Juel i 1700-tallet. Niels Juels arbejde får stor betydning for området fremover)

99.26 Dansk Biografisk Leksikon. 3. udg. bd. 14 side 168-170. (Afsnittet indeholder personalhistoriske oplysninger og mange henvisninger til yderligere læsning)

99.4 Stub, Ambrosius. Brix, Hans: Ambrosius Stub. 1960. (Her omtales Ambrosius Stub udfra de kilder der eksisterer ved offentligheden med manglende bosættelse på Tåsinge i 1739 - uro på Valdemar Slot i 1741 og faderskabssag i 1752/53)

99.4 Stub, Ambrosius. Jørgensen, Poul A.: En spurv i tranedans. 1994. (Bogen behandler de forskellige perioder i Ambrosius Stubs liv og slutter af med nogle af hans digte)

Links:

Arkiv for dansk litteratur har omfattende forfatterportræt ved Sven H. Rossel om Ambrosius Stub og en detaljeret bibliografi over hans skrifter.

http://adl.dk/adl_pub/forfatter/e_forfatter/e_forfatter.xsql?ff_id=39&nnoc=adl_pub

Kalliope en privat hjemmeside om lyrik indtil ca. 1900 ved Jesper Christensen, studerende ved Århus Universitet, som bl.a. indeholder digttitler, førstelinier, biografi og bibliografi samt henvisning til sekundærlitteratur om Ambrosius Stub.

http://www.kalliope.org/ffront.cgi?fhandle=stub

       

Gå til toppen