bbrechtNavnet Bertolt Brecht forbindes med Svendborg pga. hans ophold i byen 1933-1939. Forfatteren blev tvunget i eksil af de tyske fascister og søgte først husly hos Karin Michaëlis på Thurø i foråret 1933. Senere købte han huset Skovsbo Strand 8.

I 1939 fik Bertolt Brecht opholdstilladelse i Sverige, fordi det blev usikkert at være i Danmark.

Huset Skovsbo Strand 8 er idag ejet af Svendborg kommune og anvendes som Kunstner- og forskerboligen Brechts Hus. Læs mere om Brechts Hus her

 

 

Perioden blev en af Bertolt Brechts mest produktive perioder. Han skrev blandt andet:

Fru Carrars geværer. Et skuespil fra 1937
Det tredie riges frygt og elendighed. Et skuespil skrevet 1936- 1938.
Galileis liv. Et skuespil.
Svendborg Gedichte. Digte.

Flere af værkerne er først udkommet efter hans periode i Svendborg.

Der kan læses mere i :

Bertolt Brecht i Danmark, 1984/ udgivet af Brecht-Zentrum der DDR, Berlin i samarbejde med Svendborg Kommune.

(Bogen indeholder en kort arbejdsjournal for hvert år i Danmark samt udvalgte breve.)

Harald Engberg: Brecht på Fyn, 1966

(Bogen indeholder mange billeder af slægt, venner og fra opførelse af hans skuespil skrevet i perioden 1933-39)

Internetsider om Brecht:

http://german.lss.wisc.edu/brecht International Brecht Society

(Stedet er på engelsk for alle der ønsker at vide mere om Brechts tanker og værker)

Gå til toppen