Den sidste henrettelse i Svendborg

galgebakkenIldebrandsdrengen var den sidste person, der blev henrettet i Svendborg. Han var idømt henrettelse ved halshugning, fordi han havde slået arrestforvarerens søn ihjel, mens han var under forvaring i Svendborg Arrest. Henrettelsen fandt sted den 22-02-1853 på Galgebakken.

Ildebrandsdrengen hed Niels Nielsen og var slet ikke fra Svendborg. Han var født i Refsvindinge den 26-02-1830, ved fødslen blev han kaldt Niels Anesen efter moderen. Han var et såkaldt slegfredsbarn, hvilket omsat til nutidsdansk vil sige, at han var født uden for ægteskab. Moderen var et omløbende fruentimmer ved navn Ane Marie Nielsdatter og faren var kedelflikker Hans Rasmussen i Kjerte. Han havde en tvillingesøster, der blev døbt Bertha. Moderen opholdt sig i Refsvindinge, da hun fødte børnene, men straks efter fødslen flyttede de fra byen. Niels Nielsen blev konfirmeret i Nyborg i 1843.

 

galgebakkenNiels Nielsen var altså ikke et barn på 15-16 (som det tidligere er gengivet i flere artikler), da han blev henrettet, men en ung mand på næsten 24 år med en lang kriminel løbebane bag sig. Hvordan hans opvækst har været, kan man kun gisne om, i dag ville vi nok have sagt, han var socialt belastet. I hvert fald modtog han sin første dom ved Vinding Herredsret i 1846 for løsgængeri og betleri. Herfor måtte han tilbringe 40 dage i Odense Tugthus.

I årene herefter begår han en række kriminelle handlinger, mest betleri og  tyverier. Medens han afsoner straffen for disse handlinger i Odense Tugthus, indrømmer han en del uopklarede ildspåsættelser på Østfyn i Sunds Herred. For at politiet kan efterforske disse handlinger overføres han til Svendborg Arrest.

raadhusetDet er altså under dette ophold, at han den 12-12-1851 slår arrestforvarerens søn ihjel i gården. I 1850'erne lå arresten i forbindelse med Svendborg Rådhus, der lå midt på den nuværende Torveplads nedenfor Vor Frue Kirke. Præsten ved Sct. Nicolai Kirke, hvor den 5-årige dreng – Carl Herman Brodersen – begraves, skriver således i kirkebogen: ”blev myrdet i Raadhusgaarden af en Arrestant”. Arrestforvarer Brodersen var i 1851 blevet konstitueret arrestforvarer, han havde tidligere været vægter i byen.

Da Niels Nielsen nu er morder, dropper man de øvrige anklager mod ham. Sagen går helt til højesteret, hvor han blev dømt til at miste sin hals og hovedet at sætte på en stage. Det sidste bortfaldt dog ved en kongelig befaling. I 1853 havde man ikke længere en skarpretter i Svendborg, så eksekutionen udførtes af skarpretteren Stengel fra Odense, medens det borgerlige politikorps dannede vagt omkring pladsen på Galgebakken.

På Svendborg Museum forsker vi fortsat i historien om Ildebrandsdrengen.

Gå til toppen