svaage_andersen1Svend Åge Andersen er det nærmeste Svendborg er kommet en bykonge i nyere tid i hvert fald. . Han blev konstitueret borgmester i 1956, da Ferdinand Jensen måtte trække sig på grund af sygdom. I 1957 blev Svend Åge Andersen valgt til den post, som han bestred indtil 1978.

Svend Åge Andersen blev født i 1913 på Marievej i Svendborg. Hans far var arbejdsmand og aktiv i sygekassebevægelsen. Så Svend Åge Andersen må siges at være født socialdemokrat. Han blev da også allerede som 16-årig formand for Svendborg-afdelingen af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

I 1943 blev Svend Åge valgt ind i Svendborg Byråd.

Han stod i handelslære hos en gros købmand Sofus Nielsen i Møllergade. Svend Åge Andersen forlod handelslivet i 1935, da han fik ansættelse i Svendborg Sygekasse . 1944 blev han udnævnt til forretningsfører efter Valdemar Rasmussen, der havde haft posten siden 1917.

Fra 1945 til 1957 var Svend Åge Andersen sit partis folketingskandidat i Gudme kredsen og var ved et valg kun 60 stemmer fra at blive medlem af tinget.

Da Svend Åge Andersen havde sat sig til rette i borgmesterstolen, stod det hurtigt klart, at han var byens borgmester, ikke kun Socialdemokraternes.

Han stod for det samarbejdende folkestyre. Selv da hans parti fik et overvældende flertal i byrådet, smed han ikke sine samarbejdspartnerne på porten. Sammen med den konservative Harry Fich blev der kørt parløb ud fra en antagelse om, at det tjente Svendborg bedst.

svaage_andersen3Svend Åge Andersen må betegnes som en politiker af den gamle skole. Han huede ikke så megen snak, men gik ind for handling. Han kunne på en barsk måde skære igennnem.

Den socialdemokratiske borgmester så en ære i at sikre kommunens økonomi, og skatteprocenten lå i bund. Han hyldede princippet om, at pengene ligger bedst i borgernes lommer. Det hævnede sig i 1980érne og 1990’erne, da kommunen på flere felter var noget nedslidt.

Da Svend Åge Andersen i august 1986, døde skrev Peter Faber i en nekrolog i Fyns Amts Avis bl.a.:

”Han forfaldt aldrig til pop-politik. Han havde konstant det for øje at tjene Svendborg bedste muligt. Derfor blev han afholdt i alle kredse”.

Svend Åge Andersen kunne tale med mennesker af alle afskygninger. Han nød at sidde ved det runde bord på ”Plydsen” i Kattesund og lytte til jævne folks problemer – og han kunne føre sig ved det blankpolerede bord i Sydfyenske Dampskibselskabs bestyrelses lokale på Jessens Mole.

svaage_andersen2Svend Åge Andersen sad i lang række bestyrelser. Han var en af foregangsmændene i jysk-fynske elsamarbejde og sad i Fynsværkets bestyrelse. Han blev hædret med, at en af ELSAM´s kulpramme blev døbt ”Svend Åge”.

Svend Åge Andersen sad i bestyrelsen for Svendborg Bank, Svendborg Bryghus, Sydfyenske Dampskibsselskab og en masser andre bestyrelser, repræsentantskaber og nævn..

Svend Åge Andersen er begravet på Skarø kirkegård. I mange år havde han en sommerbolig på øen.

Gå til toppen