j_p_hansen2Jørgen Peder Hansen (1923-1994) ,voksede op under trange kår på Thurø og fik et liv, der i høj grad bragte ham ind i magtens centrum på de bonede gulve.

Han var folketingsmand fra 1960 til 1981, valgt af Socialdemokratiet i Svendborgkredsen, han var minister fra 1975 til 1981 og dansk generalkonsul i Flensborg fra 1981 til 1993.

Jørgen Peder Hansen var søn af en styrmand. Faderen gik ned med sit skib, da det ramte en mine fra første verdenskrig ud for Göteborg i 1923. Det var et par måneder før Jørgen Peder kom til verden.

Kårene i hjemmet var små, og Jørgen Peder Hansen måtte tidligt give et bidrag til husholdningen. Det skete bl.a. som avisbud.. På Thurø var der mange, som holdt den konservative avis ”Nationaltidende”. Den studerede Jørgen Peder flittigt, og skriverierne i den avis var med til at gøre ham til socialdemokrat. Medvirkende var dog også mange samtaler med fisker og partiformand på Thurø Hans Jørgen Hansen, der blev en faderskikkelse for det unge menneske.

Jørgen Peder Hansen blev ansat ved Toldvæsenet i 1942 og steg støt i graderne .

I folketinget beskæftigede Jørgen Peder Hansen sig bl.a. med udenrigspolitiske emner. Da Anker Jørgensen i 1975 dannede sin anden regering, blev Jørgen Peder Hansen grønlands- og kirkeminister. Han fungerede også en kort tid som kulturminister.

Jørgen Peder Hansen nedsatte den kommission, som forberedte det grønlandske selvstyre, der blev gennemført i hans tid som minister. Jørgen Peder Hansen var på mange rejser til Grønland og tabte sit hjerte til denne specielle del af riget.

j_p-hansen1Hos grønlænderne blev han hurtigt elsket og respekteret. Ved Jørgen Peder Hansens bisættelse fra Sct. Jørgens Kirke i februar 1994 sagde landstingsformand Bendt Frederiksen og landsrådsformand Lars Chemitz:

”Grønland vil altid bevare mindet om Jørgen Peder Hansen med ære”.

Jørgen Peder Hansen var en politiker-type, der gik lige ind i folks hjerter. Han var jovial og bevarede sit syngende sydfynske mål hele livet. Ved flere valg var han den fynske folketingskandidat, der fik flest personlige stemmer – og det blev sagt om ham, at han hentede de fleste på torvet i Svendborg. Jørgen Peder slap ikke en vælgers hånd, før vedkommende havde lovet at stemme på ham.

Det hævdes, at det er en historie, som Jørgen Peder Hansen aldrig har dementeret….

Gå til toppen