toennesenDa stemmerne efter byrådsvalget i 1933 var talt op, var der fortsat borgerligt flertal. Endnu havde socialdemokraterne i Svendborg ikke erobret borgmesterposten, sådan som det flere år tidligere var sket i en række andre større byer i Danmark.

Alligevel endte konstitueringen med, at søkøbstaden fik sin første arbejder og socialdemokrat i borgmesterstolen. Det viste sig nemlig, at de to store borgerlige partier ikke kunne blive enige om en kandidat.

Det var forretningsfører, Carl Tønnesen (1875-1938), der blev den første røde borgmester i Svendborg, hvor han afløste den konservative sagfører Johannes Lacoppidan Petersen, der ikke stillede op.

Carl Tønnesen og socialdemokraterne fik en kæmpe sejr ved byrådsvalget i 1937 og et solidt flertal. Sejren skyldtes ikke mindst Carl Tønnesens person og hans måde at lede byens økonomi på i de forløbne fire år.

Allerede året efter, i 1938, døde Carl Tønnesen og blev afløst af cigarmager Ferdinand Jensen (se denne).

Carl Tønnesen var født i Allerup ved Odense som søn af en smed. Forældrene flyttede til Gestelev. Straks Carl var konfirmeret, kom han ud som tjenestedreng. En kort tid var han til søs og kom derefter i murerlære.

I 1898 slog Carl Tønnesen sig ned i Svendborg. Her kom han hurtigt ind i arbejderbevægelsens forskellige organisationer. I 1900 blev han formand for Murernes Fagforening og sad i hovedbestyrelsen fra 1904 til 1909.

I 1908 blev Carl Tønnesen forretningsfører for dagbladet Sydfyns Social-Demokrat, en post han bestred til han blev borgmester.

Allerede i 1909 blev Carl Tønnesen medlem af Svendborg Byråd, så han var en erfaren kommunalpolitiker, da han overtog borgmesterstolen.

Carl Tønnesen fik et eftermæle, der taler om en mand, der udførte sit virke med grundighed og efter nøje overvejelse. Han var retsindig og solid.

Gå til toppen