henry_andersenHenry Andersen (1927-2001) hørte så afgjort til blandt højskolefolkene i Venstre, og han havde intet imod at blive kaldt for ”højskolebonde”.

Han var medlem af Svendborg Byråd fra 1974 til 1998 og i 12 år var han en indflydelsesrig formand for Kulturudvalget. Skolesagen lå ham meget på sinde. Det var i hans tid som udvalgsformand, at store skoler som Hømarksskolen og Rantzausminde Skole blev bygget, ligesom han fik gennemført udbygningen af flere af de eksisterende skoler.

Henry Andersen var født på Egenappegaard i Holmdrup Huse, som han selv overtog i 1952.

Som ung var han på Korinth Landbrugsskole, på Artilleriets Befaldningsmands Skole og på Ollerup Gymnastik Højskole.

Disse højskoleophold, navnlig det på Ollerup, prægede Henry Andersens livsholdning og livssyn.

Da han fyldte 70 år sagde han herom til Fyns Amts Avis:

”Vi blev jo nærmest opdraget til foreningslivet, til at være demokratiske og tage beslutninger. Det gav lyst til at blande sig og min vej ind i politik er vel traditionel”.

Henry Andersen blandede sig og var bl.a. formand for skolebestyrelsen i den daværende Skårup Kommune. Han kom i Svendborg Byråd i 1974 og blev i 1978 formand for kulturudvalget. Det var en post han havde til 1990, men det var langt fra frivilligt, at han veg pladsen.

Ved byrådsvalget i i 1989 fik en anden Venstremand, Jens Høite Jensen, lidt flere personlige stemmer end Henry Andersen. Høite Jensen forlangte og fik formandsposten - til stor skuffelse for Henry Andersen.

Henry Andersen fortsatte dog med at være et loyalt medlem af byrådet. Han blev medlem af teknisk udvalg, havneudvalget og socialudvalget.

Henry Andersens store fritidsinteresse var gymnastik og folkedans, som han dyrkede sammen med sin livsledsagerske siden 1954, Karen.

Henry Andersen var dybt involveret i tilrettelægningen af landsstævnet for folkedansere i Svendborg i 1998. Et arrangement, der havde deltagelse af over 3000 folkedansere.

Gå til toppen