julius-paulsenJulius Paulsen (1918-2010) var på mange måder en kultiveret mand. Ikke nok med, at han var jurist, så var han også dybt interesseret i kultur og historie.

Det kom bl.a. til udtryk ved, at han i en lang årrække var formand for bestyrelsen i Svendborg Museum. Her var han en utrolig god sparringspartner for museumschef Henrik M. Jansen. De to var vidt forskellige i temperament, men gik fint i spand sammen, og formanden skulle nok sørge for, at museumschefen fik benene ned på jorden igen, hvis han blev for vidtløftig.

Julius Paulsen var født på Als. Han tog juridisk embedseksamen i 1944 og virkede i nogle år i Justitsministeriet. I en periode var han ministersekretær for den legendariske social- og justitsminister K.K. Steincke.

I 1960 fik Julius Paulsen embede ved Københavns Byret. I 1969 blev han udnævnt til dommer ved den daværende Svendborg Herredsret, hvor han virkede til han gik på pension i 1988.

Julius Paulsen var en streng og retfærdig dommer. Når han havde fældet sin dom, lagde han stor vægt på at forklare den dømte, hvorfor det var gået, som det gik. Ingen gik fra retslokalet uden de havde fået vejledning og gode råd med ud ad døren – så de to ikke skulle mødes igen, i retten hvert fald.

Julius Paulsen gjorde en stor indsats for fredningssagen. Han var formand for Fredningsnævnet for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds. Han havde han med store fredningssager at gøre. Af disse kan nævnes Holckenhavn Fjord ved Nyborg, Monnet på Tåsinge og arealerne ved Nørresø og Brændegårdssøen. Han lagde megen energi i at høre repræsentanter for alle de modstridende interesser , som der som regel er, når en fredningssag rejset.

Julius Paulsen var en stor elsker af teater , opera og klassisk musik. Han var medstifter af Operaens Venner på Fyn, som arrangerede rejser til kendte operahuse i Europa.

Gå til toppen