arne_dennig2Arne Dennig (1934-2011) satte sig mange spor i Svendborg, både politisk og i en lang række foreninger.

Arne Dennig var fra 1974 og frem til valget i 1989 medlem af Svendborg Byråd, valgt af Det konservative Folkeparti. Lige inden valget brød han med sit parti og havde planer om at stifte sin egen byrådsliste. Det opgav han dog og trak sig tilbage fra det politiske liv.

Arne Dennig var født på Fruerstuevej i Svendborg som søn af en skibsinspektør. Han kom i lære som isenkræmmer hos Krøyers Enke og brød således med den maritime tradition i familien.

Den unge mand havde oplagte evner for talbehandling og tog derfor en HD i regnskabsføring og var ansat i regnskabsafdelingen på Svendborg Værft A/S. Han videre uddannede sig på Den danske Købmandsskole og var på studieophold i Bremen.

Han slog sig ned som selvstændig revisor i fødebyen og var i 1971 blandt de første, der kunne kalde sig registreret revisor. Arne Dennig fik hurtigt en stor kundekreds, som følte sig trygge ved, at han og hans medarbejdere klarede deres regnskaber.

Arne Denings virke i Svendborg Byråd omfattede bl.a. en viceborgmesterpost, og når borgmesteren holdt ferie, var han i sit es. Han kaldte sig fungerende borgmester, og det faldt som regel sammen med, at besætningerne fra de deltagende fartøjer i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe blev modtaget i byrådssalen. Det gik farverigt og festligt for sig. Og gav det allerbedste indtryk af Svendborg blandt de mange sejlere fra hele landet.

arne_dennig1Arne Dening var formand for planudvalget, der senere blev kaldt teknik- og miljøudvalget, og han havde således stor indflydelse på udformningen af det moderne Svendborg.

Arne Dennig var aktiv i en lang række foreninger, hvor han gjorde en stor og værdsat indsats. Striben er lang. Nævnes kan Svendborg Golfklub, Svendborg Borgerlige Skyttelaug, Borgerligt Socialt Boligselskab, Odd Fellow Logen m.fl.

Arne Dennig var en ivrig og dygtig bridgespiller, som gerne lærte spillet fra sig. Da han i 1989 forlod politik, oprettede han Svendborg Bridgecenter.

Han var involveret i organisatoriske arbejde i sit fag, både nationalt og internationalt. Han var således med til at udarbejde retningslinierne for revisorernes samarbejde på tværs af landegrænserne.

Gå til toppen