brockenhuus_3Ludvig Frederik Henrik greve Brockenhuus-Schack (1825-1906) var igennem 38 år amtmand for Svendborg Amt. Han opnåede en stor popularitet blandt Svendborgs borgere og blev derfor under stor festivitas udnævnt til æresborger i 1901, byens første. I 1904 ærede byen ham ved at opstille en bronzestatue foran det daværende rådhus.

Brockenhuus-Schack var søn af hofjægermester Henrik Adolph greve Brockenhuus-Schack til stamhuset Giesegård ved Ringsted og hans hustru Margrethe von der Maase. I en alder af 20 år blev han student i 1845 fra Sorø Akademi. Seks år senere i 1851 blev han cand. jur. Året efter tog han den slesvigske juridiske eksamen og blev udnævnt til herredsfoged i Husby og Ny herreder. I 1853 overflyttedes han til Eckernførde herred. 1856-1859 var han ved siden af sin herredsfoged stilling konstitueret borgmester for byen Eckernførde. I 1860 udnævntes han til amtmand for Tønder og Løgumkloster amter. Denne stilling beholdt han frem til 1864, hvor nederlaget under den slesvigske krig betød at han mistede den.

Brockenhuus-Schack havde ikke nogen stillinger i den efterfølgende periode. I 1867 flyttedes hovedsædet for Svendborg Amt fra Nyborg til Svendborg. Den daværende amtmand kammerherre Cederfeldt de Simonsen ønskede ikke at flytte med til Svendborg og stillingen som amtmand blev dermed ledig. Samme år blev Brockenhuus-Schack udnævnt til amtmand for Svendborg amt. Denne stilling beholdt han frem til 1905. Han var arbejdsom, pligtopfyldende, diplomatisk og ikke mindst retfærdig. Disse gode personlige egenskaber gjorde amtmanden populær blandt høj og lav i Svendborg. Han kæmpede igennem mange år for en udbygning af det amtskommunale selvstyre.

brockenhuus_1Ved siden af sin tjeneste som amtmand havde han en række tillidsposter. Han var formand for repræsentantskabet i Svendborg Bank 1872-1906 og igennem mange år formand for repræsentantskabet i Det sydfynske jernbaneselskab. 1887-1892 var han folketingsmand for Ærø-kredsen, hvor han repræsenterede partiet Højre.

Gennem sin lange tjeneste modtog Brockenhuus-Schack en lang række udnævnelser og ordener. I 1866 blev han kammerherre og kort før sin død Gehejmekonferensråd. Han modtog ligeledes Dannebrogsordenen af 1. grad.

Brockenhuus-Schack giftede sig med den 5 år ældre komtesse Julie Georgine Sophie Moltke i 1854. Hun var datter af lensgreve Adam Wilhelm Moltke. Moltke havde en lang og glorværdig karriere indenfor statsadministrationen. I mere end 20 år havde han en række ministerposter. I 1848 blev han den første valgte danske premierminister. Det har nok ikke skadet den unge greves karrieremuligheder at gifte sig med datteren af en så magtfuld mand. Parret fik ikke nogen børn.

I de første år boede parret i Møllergade indtil de i 1870 kunne flytte ind i den nyopførte amtmandsbolig, Ørkildshus, på toppen af Kongebakken. Her boede amtmanden frem til sin død i 1906. 17 år tidligere var hustruen Julie død. Begge blev begravet på Assistens Kirkegården i Svendborg.

oerkildhus

Gå til toppen