ida_holstI 1842 blev der født en pige i Sakskøbing, datter af en købmand. Han døde tidligt og hustruen stod tilbage med fire børn. En af dem var Ida Holst, hvis navn lever videre i Svendborg. Det var hende, der 1. maj 1880 åbnede den skole, som bærer hendes navn.

Som 15-årig blev Ida Holst sendt i pension i København. Hun havde gode anlæg for en lærerindegerning, men måtte nøjes med at høre om den undervisning, som blev givet på Zahles Seminarium. Der var ganske enkelt ikke råd til en optagelse her.

Ida Holst modtog undervisning i Borgerskolen, ligesom en storesøster underviste hende. Hertil kom, at en provstedatter trådte til og gav den unge pige nyttige kundskaber.

Således rustet blev Ida Holst lærerinde på en række godser, og i 10 år underviste hun således grevens børn på Hvidkilde.

Provst Prip overtalte Ida Holst til at overtage en pigeskole, der havde til huse i en bygning, som kort tid efter blev revet ned for at gøre plads til Borgerforeningen.

Ida Holst rykkede ind i Anne Hvides Gård med sine da 18 elever.

Ida Holsts Skole fik efterhånden så stor søgning, at der var grundlag for at få opført egen bygning. Og i 1884 kunne eleverne rykke ind i Kyseborgstræde i en flunkende ny skole.

Ida Holst var en arbejdsom kvinde, og skolen kom hurtigt op på 60 elever i syv klasser.

I 1916 trak Ida Holst sig tilbage fra det, der var hendes livsværk. Hun nåede at opleve sin skoles 50 års jubilæum i 1930. Hun døde omkring juletid samme år. Skolen lever videre og blev fra 1920 åbnet for også drenge.

Gå til toppen