-Jeg kunne bedst lide at give noget væk i live.
carl-th-mller2Sagde Carl Th. Møller (1892-1983), da han i 1966 var i avisen i anledning af sit 50 års forretningsjubilæum.
Og give noget væk gjorde den kunstinteresserede møbelhandler. Han rådede over Sydfyns nok største kunstsamling. Han var en sand mæcen. Det var hovedsagelig værker af sydfynske kunstnere, Carl Th. Møller samlede på – navne som Jacob Jørgensen, Sophus Poulsen, Niels Hansen, Hagedon-Olsen og mange, mange flere, han opkøbte. Det var naturligvis også til glæde for kunstnerne, der ikke altid havde lige mange penge til rådighed.
Ved passende lejligheder gav Carl Th. Møller kunst til Svendborg Kommunes forskellige institutioner, ligesom Svendborg Amts Kunstforening, SAK, ofte blev betænkt.
Carl Th. Møller sænkede skulpturen ”Svendborgpigen”, af billedhuggeren Vedel Smidt, da Svendborg i 1953 fejrede sig 700 års købstadsjubilæum. Den er opstillet i et lille anlæg ved Niels Hansens Vej.
Det sidste offentligheden hørte til Carl Th. Møller var i februar 1980, da han overdrog Hagedorn-Olesens maleri ”Poesi” til Svendborg Rådhus, hvor det blev hængt op i vielsesværelset .
Carl Th. Møller blev født den 29. februar i 1892 i Svendborg. Han kom i lære som sadelmager og tapetserer. Efter svendeprøven drog han på valsen rundt i Europa og sugede indtryk til sig og dygtiggjorde sig i sit fag.
Hjemme i Danmark fik Carl Th. Møller ansættelse hos Hoftapetserer Holm i København.  Her havde  den unge svend sin gang på Amalienborg. Han fortalte senere i livet ofte om, at han var med til Kong Frederik 8.´s bisættelse i Roskilde Domkirke i 1912. Han var med til at bære baldakinen over majestætens kiste.
I 1916  vendte Carl Th. Møller hjem til fødebyen. Han indrettede en dekorations- og møbelforretning i Brogade 33.  Det skete under beskedne forhold, men der gik ikke lang tid, før han kunne ansætte en svend og en lærling.
carl_th_mllerAllerede i 1918 kunne Carl Th. Møller flytte til større lokaliteter, idet han erhvervede Møllergade 29.  Møbelmagasinet blev  nu en alsidig udstyrsforretning, der blev udvidet flere gange. Carl Th. Møller var en dreven forretningsmand, der fik mange kunder i by og på land.  Kunderne kunne være sikre på, at det var kvalitet, de erhvervede hos Møller.  Hans møbelmagasin blev snart et af de førende på Sydfyn.
Tillidshverv blev Carl Th. Møller også betroet mange af. Han blev i 1929 oldermand for Sadelmager- og Tapetserelauget i Svendborg. En overgang var han formand for Centralforeningen for Sadelmager- og Tapetseremestre i Provinsen..
Efter den tyske besættelse i 1940 engagerede Carl Th. Møller sig stærkt i L.A.B.´s afdeling i Svendborg By og Amt. Denne organisation sørgede for indsamling af forskelligt, der i en vareknap tid kunne genbruges, ligesom det også satte mange ledige i sving. På talrige  andre områder var møbelmanden aktiv og vellidt.

Gå til toppen