knud_glenteKnud Glente var (1902-1972) blev den sidste amtmand over Svendborg Amt, der i 1970 sammen med Odense og Assens Amtsråd blev til Fyns Amt.

I de gamle amter var amtmanden kongeligt udnævnt og var tillige født formand for det folkevalgte amtsråd – foruden at han var leder af administrationen. Ved kommunalreformen i 1970 blev amtmandstitlen afskaffet og formanden for amtsrådet, amtsborgmester kaldet, blev valgt ud af amtsrådets midte.

Knud Glente blev amtmand over Svendborg Amt i 1963 og blev på sin vis alligevel folkevalgt. Forstået på den måde, at samtlige 79 kommunalbestyrelser i amtet overfor indenrigsministeren enstemmigt opfordrede til en udnævnelse af Knud Glente, da amtmand K. Friis Jespersen trådte tilbage.

Hidtil havde det været tradition, at en departementschef eller anden høj embedsmand i centraladministrationen blev udpeget til en amtmandspost som en slags retræte.

Når kommunalbestyrelserne i Svendborg Amt kunne gå fuldt og helt ind for Knud Glente, skyldtes det, at de kendte ham udmærket.

Knud Glente blev nemlig i 1937 ansat som første fuldmægtig i Svendborg Amt. I 1943 fulgte udnævnelsen til kontorchef og i 1959 fik han titel af særlig amtskontorchef.

Knud Glente var lægesøn fra Næstved. Han blev student fra Herlufsholm i 1920 og tog otte år efter juridisk embedseksamen. I to år var Knud Glente dommerfuldmægtig ved Aabenraa Ret. I 1930 kom han til Aabenraa Amt som fuldmægtig og i syv år efter fik han stillingen ved Svendborg Amt.

Knud Glente var en smidig amtmand, der satte mennesket i centrum. Han var også klar over, at tiden for de små kommuner, nogle med under 1000 indbyggere, var ved at rinde ud. Knud Glente gik i spidsen, når det gjaldt om at få kommunerne til at arbejde sammen om en række opgaver, bl.a. skoler.

Knud Glente gik fuldt og helt ind for, at der kun skulle være et amt på Fyn og modarbejdede på ingen måde tanken.

Knud Glente var formand for Svendborg Amts Museum, Byudviklingsudvalget i Svendborg, Foreningen Norden og for Svendborg Banks repræsentantskab

Gå til toppen