inger-merrild_nielsenInger Merrild Nielsen (1928-2000) blev den første kvinde i Svendborg Byråds tekniske udvalg.

Hun kom relativt sent i det politiske arbejde, selv om hun siden 1950érne havde været med i Det konservative Folkepartis organisatoriske arbejde i Svendborg.

Inger Merrild Nielsen kom i byrådet i 1983 som suppleant og blev valgt i 1986 og sad til 1990, da hun ikke blev genvalgt.

Inger Merrild Nielsen var født i Rudkøbing og blev uddannet sygeplejerske på fødebyens sygehus. I 1951 blev hun gift med lærer Henning Merrild Nielsen, der senere i en årrække sad som konservativt medlem af Fyns Amtsråd.

Det nygifte par boede først i fire år i Odense, hvorefter han fik stilling ved Vestre Skole i Svendborg.

I de første mange år passede Inger Merrild Nielsen hjemmet og de fire børn. Først som 50-årig genoptog hun sin gerning som sygeplejerske og virkede på plejehjemmene Inge, Anette og Tåsinge.

Hun var dybt engageret i sit arbejde for de ældre. Ofte blev de inviteret med hjem i privaten eller var på udflugt til familien Merrild Nielsens sommerhus på Langeland.

I 1973 var hun blandt initiativtagerne til oprettelsen af Omsorgsklubben OK, som hun i en lang årrække var formand for og gjorde et stort arbejde for de ældre, der meldte sig ind.

Inger Merrild Nielsen fandt det inspirerende at have med de ældre at gøre og sagde engang:
- Folk bliver jo ikke mindre intelligente, fordi de er blevet gamle. Man skal blot give dem tid til at udtrykke sig og udfolde sig, så kan vi yngre modtaget af dem.

Som nævnt kom Inger Merrild Nielsen i Svendborg Byråd i 1983 og fik sæde i teknisk udvalg og senere også i kulturudvalget.

Måske havde en plads i socialudvalget været mere passende til hendes baggrund. Selv sagde hun, at det er sundt for politikere at beskæftige sig med noget andet end det, de har tilknytning til i deres erhverv.

Da hun i 1988 fyldte 60 år bragte Fyns Amts Avis en samtale med Inger Merrild Nielsen. Her sagde hun bl.a.

”Kvinder i politik gør det anderledes end mændene. Vi har på fornemmelsen, hvad der skal gøres, og det er ikke altid mændene har det. Derfor er det nødvendigt, at begge køn er godt repræsenteret”.

Gå til toppen