nabe_nielsen

At Fyns Amt blev godt og grundigt kørt ind og blev velfungerende skyldtes i høj grad Johannes Nabe-Nielsen (1992-1997).

Johannes Nabe-Nielsen havde en lang karriere i amtsarbejdet bag sig, da han i slutningen af 1960érne blev formand for det politiske fællesudvalg, der skulle forberede sammlægningen af Odense, Assens og Svendborg Amter. Den blev en realitet i 1970, og det var helt naturligt, at amtsrådet pegede på Johannes Nabe-Nielsen som amtets første direktør.

Han bestred posten til 1982, fordi han, som han sagde: - Jeg vil gå af i tiden.

Johannes Nabe-Nielsen blev derefter formand for Revaliderings- og Pensionsnævnet i Fyns Amt. Den opgave varetog han indtil 1990.

Johannes Nabe-Nielsen var født i Vendsyssel og begyndte som 18-årig som elev på amtsstuen i Hjørring. Senere blev han ansat på amtstuerne i Ribe og i Københavns Nordre Birk. Ved siden af læste han jura på Københavns Universitet, hvorfra han tog kandidatgrad i 1950.

I 1951 blev den unge cand. jur ansat som fuldmægtig og skolesekretær i Svendborg Amt. I 1963 udnævntes han til amtrådssekretær og dermed souchef i amtet. Det var Johannes Nabe-Nielsen, der stod for samarbejdet med amtets 79 sognerådsformænd.

Johannes Nabe-Nielsen var kendt som en ordholden mand, der arbejdede omhyggeligt og besad en sund dømmekraft.

Han og hans hustru boede i mange år på Strandvej i Troense. Senere flyttede de til Wandallsvænget i Svendborg.

Johannes Nabe-Nielsen døde i oktober 1997 i en alder af 75 år.

Gå til toppen