ella2Ella Pedersen (1919-2012) blev født under yderst beskedne kår i Stjoul på Tåsinge. Hun brugte en stor del af sit liv for at kæmpe for bedre kår for sine medsøstre som formand for Husligt Arbejderforbund i Svendborg – under parolen: Gør din pligt, kræv din ret.

Ella Pedersen var lille af vækst, og måske netop derfor blev hun ofte benævnt som stærk.

Ella Pedersens far var landarbejder og måtte slide hårdt i det for at skaffe mad på bordet til sin familie. Han slog sten, arbejdede i skovene og på Svendborg Havn.

Som purung drog Ella Pedersen til København, hvor hun blev gift og fik to børn. Ulykken ramte den lille familie, da ægtemanden blev dræbt ved en arbejdsulykke. Som 24-årig rejste Ella Pedersen tilbage til Svendborg og fik arbejde som hjemmehjælper, så hun var i stand til at forsøge sine børn.

Trods det hårde slid lykkedes det Ella Pedersen at få kræfter til at være aktiv i Husligt Arbejderforbund, som på det tidspunkt var Svendborgs største fagforening.

Ella Pedersen begyndte sin faglige karriere med posten som assistent for afdelingens kasserer. I 1972 blev hun formand. Hun kæmpede bravt for sine medlemmers faglige interesser. Her holdt hendes indsats ikke op. Medlemmerne vidste, at de kunne henvende sig til deres formand med private eller sociale problemer, da Ella Pedersen i høj grad også kærede sig som deres ve og vel.

Det var da heller ikke uden grund, at Ella Pedersen af mange blev kaldt ”vor mor”.

I den mandsdominerede fagbevægelse var Ella Pedersen ikke lige vellidt. En del mente hun var for rød, mens andre mente, hun ”blot” var en kvinde.

Det kom bag på mange, at Ella Pedersen blev valgt til formand for Fællesorganisationen. Hun satte mange kræfter ind på at skabe fælles fodslag i den lokale fagbevægelse, hvilket ellers ikke var tilfældet. Det gik snart for op de fleste, , at Ella Pedersen var værd at lytte til.

Det lykkedes hende bl.a. at samle alle fløje fra Socialdemokraterne til ud på den yderste venstrefløj om et fælles arrangement på arbejdernes internationale kampdag, 1. maj.

Ella Pedersen fik ofte opfordringer fra hovedkontoret i København til at indtage en toppost i Husligt Arbejderforbund, men fik nej. Også den socialdemokratiske vælgerforening i Svendborg forsøgte at få hende til at stille op til byrådsvalgene. Hertil blev der også takket nej.

I 1984 trak Ella Pedersen sig tilbage som formand for afdelingsformand i Husligt Arbejderforbund og overlod på posten til næstformanden, Grete Schødts. Afdelingen havde på tidspunkt over 1700 medlemmer.

Gå til toppen