lockPoul-Erik Lock var fra 1991 og til sin pludselig død i 2007 en visionær forstander for Svendborg Navigationsskole.

Han gik straks i gang med at modernisere skolen – både ånden og bygningerne fra 1952. Omgangstonen blev mere fri, de lange gange og trappeopgange malet i friskere farver og en tilbygning opført.

Poul-Erik Lock havde gå på mod og tog altid udfordringer op med et åbent sind og stort engagement. Han var et i møde kommende menneske, som havde sine bestemte meninger, og som altid var parat til at lytte til andre.

Poul-Erik Lock var klar over at tiden stillede nye krav, hvilket også gjaldt undervisningen af vordende officerer til handelsflåden. Han satte sig varige spor i et nyt og moderne uddannelses-system.

Poul-Erik Lock gik 100 procent ind for skabelsen af Svendborg International Maritime Academy, SIMAC, som blev skabt i 2000 ved en sammenlægning af Svendborg Navigationsskole og Svendborg Maskinmesterskole. Han fik titel af prorektor og var en loyal souschef for de to direktører kan kom til at virke sammen med, inden han døde.

Poul-Erik Lock var født i Tinglev i 1946. Han kom i 1963 på Sønderborg Søfartsskole og sejlede i fem år på dækket hos bl.a. Rederiet J. Lauritzen. Han blev skibsfører fra Københavns Navigationsskole i 1970. Værnepligten blev aftjent i Søværnet, som han forlod som reserveofficer.

Derefter sejlede Poul-Erik Lock som 2. og 1. styrmand i Rederiet J. Lauritzen. I to år fra 1974 han 1. styrmand og skolechef på Skoleskibet ”Danmark”, hvorefter han blev hjælpelærer på Marstal Navigationsskole.

I 1980 blev Lock færdiguddannet som navigationsskolelærer fra DTU. Indtil 1984 var han lærer på Svendborg Navigationsskole. Herefter fulgte stillingen som undervisningskonsulent i Direktoratet for Søfartsuddannelser.

I 1991 blev han så udnævnt til leder af Svendborg Søfartsskole, hvilket var hans ønske stilling.

Poul-Erik Lock var medlem af Søfartens Uddannelsesråd og sad i en lang række udvalg og nævn.

Han var en særdeles aktiv og målrettet formand for CAMA-kollegierne i Svendborg. Der blev også tid til at være medlem af Vikings Bådelaug og Svendborg Marineforening.

Gå til toppen