Bremer 1I 17 år indtil 1989 var Jens Peter Eggert Bremer en synlig og markant embedsmand i Svendborg Kommune.

Da han som 68-årig trak sig skrev Peter Faber i Fyns Amts Avis: ”Det bliver kedeligere uden Bremer”, og det blev samtidig noteret, at det var farvel til en uortodoks embedsmand.

Nogle jublede i deres stille sind, mens andre beklagede Bremers farvel.

Peter E. Bremer, sådan kaldte han sig hele livet, var født i Frederiksborg Slotssogn. Han tog studentereksamen i 1939 og blev i 1946 bygningsingeniør ved Danmarks Tekniske Højskole. Fire år senere tog han en kloakmestereksamen. Han virkede ved forskellige entreprenørfirmaer og var i 20 år ansat i Lyngby-Tårbæk Kommune. I 1972 blev han hentet til Svendborg og fik titel af stadsingeniør.

Bremer 2I Svendborg var han bl.a. manden, der stod for de mange gadegennembrud. De var naturligvis besluttet af politikerne, men det var stadsingeniøren, der fik mange verbale øretæver, når det ene gamle hus efter det andet måtte vige for bedre trafikale forhold i det indre Svendborg.

Navnlig vakte det røre, at huse i Skolegade skulle rives ned. Bremer gik forrest for storm tropperne, da aktivister barrikaderede sig i et af husene.

”Bremer lagde skulder til barrikaderne, så hele huset væltede – og vupti var Bremer Passet en realitet”, hedder det i avisens farvel-artikel.

Peter E. Bremer blev hentet til Svendborg bl.a. for sin viden om kloaksystemer. I hans tid blev Svendborgs kloaksystem fornyet og han var med til projekteringen af det store rensningsanlæg i Egsmade, der igen gjorde det muligt at tage en dukkert i det før så beskidte Svendborgsund.

Bremer stod bag forskønnelsen af gågaderne, ligesom han var manden, der fik udvidet havnene i Vindeby og på Skarø, hvor beboerne kaldte havnen for ”Bremnerhafen”….

Peter E. Bremer var ikke den fødte diplomat. Han lagde aldrig skjul på sin mening – heller ikke overfor de byrådspolitikere, som egentlig var hans øverste chefer . Han er beskrevet som en fremragende taler og en dårlig lytter. Hans lunte kunne være kort – og han var aldrig bange for at tænke højt.

I 1989 blev Peter E. Bremer hædret med årets Barsels-potte af Svendborg Museum for sin tætte tilknytning til museet.

I 1990 skænkede han en serie portrætter af borgere på Thurø, malt af Niels Hansen. Det skete i mindet om sin hustru, Birgit Bremer, som i mange år var en ildsjæl på Svendborg Byhistoriske Arkiv.

Peter E. Bremer døde i september 1995, 74 år.

 

Gå til toppen