Han sagde selv, at han var biologisk socialdemokrat, at han havde fået partiets holdninger ind med modermælken. Robert Jensen (1929-2009) gjorde en livslang indsats for et vigtigt punkt i arbejderbevægelsens program: Gode sunde boliger til rimelige huslejer.robert jensen

Fra 1967 til 2004 var han formand for Svendborg Andels-Boligforening med i dag 2300 lejemål.

Robert Jensen blev født på Pasopvej i Svendborg. Hans far, Albert Jensen, var trykker på Sydfyns Social-Demokrat. Forældrene flyttede senere til en lille lejlighed på Brydegårdsvej. Her blev Svendborg Andels-Boligforening stiftet den 13. maj 1938.

Robert Jensen kom i lære som møbelsnedker hos Johannes Olsen i Korsgade og arbejdede en overgang i snedkeriet på Svendborg Værft A/S og senere på Helsingør Skibsværft. Efter værnepligten og sit giftermål bosatte Robert Jensen sig igen i Svendborg. Her blev han ansat på Nordisk Karroserifabrik i Gl. Hestehauge. Han var tillidsmand og var den sidste, der forlod fabrikken, da den lukkede i 1969.

I 1970 fik han stilling som inspektør hos det nyoprettede Centrumrengøring. Det var hans job at ansætte personale og skaffe kunder. Det gik stærkt, og det var et hårdt og belastende job, så Robert Jensen skiftede til SiD’s Svendborgskolen, da den åbnede i 1977. Her var han pedel og bestyrer af skolens kiosk. I 1989 lod han sig pensionere og dermed er hans erhvervsmæssige karriere skildret.

Den anden side af Robert Jensens virke, boligforeningssagen, begyndte i 1952, da han blev formand for afdelingen på Strynøvej og dermed kom i Svendborg Andels-Boligforenings bestyrelse og blev som nævnt formand i 1967.

Robert Jensen så det ikke som sin opgave at administrere den efterhånden store boligforening med dets stærkt voksende antal lejligheder. Det var der ansat faguddannet personale til. Robert Jensen koncentrerede sig om at skaffe jord til boligerne.

”Min største oplevelse var”, fortalte han i et tilbageblik, da han fyldte 80 år, ”da jeg en dag blev kaldt op til fru Wiggers. Mange, også kommunen, ville gerne have fingre i Wiggers Plantage ved Kogtved. Nu bød fru Wiggers mig på kaffe i en mocca-kop – og fremlagde sine betingelser for, at boligforeningen kunne købe jorden. Jeg sagde på stående fod ja, og fik jorden for 23 kr. pr. kvadratmeter.”

På jorden blev Wiggers Park opført.

Fra 1964 til 1985 var Robert Jensen medlem af Svendborg Byråd. Her var han i en del år næstformand i teknisk udvalg og formand for et såkaldt grønt udvalg. Det havde skovene, anlæg, sportspladserne m.v. under sig.

Robert Jensen fik alt andet end en ønske afslutning på sit virke som boligforeningsformand. Han og forretningsfører Jørgen Omme Mogensen blev beskyldt for pamperi og ligefrem bedrageri . Der rejste sig en voldsom mediestorm mod de to, som de selv kaldte det for en hetz.

Der blev rejst flere tiltaler mod formand og forretningsfører bl.a. for mandatsvig. I Svendborg Ret endte sagen i maj 2005 med, at Robert Jensen og Jørgen Omme Mogensen blev i dømt hver 30 dages betinget fængsel. De blev kun dømt for et forhold, mens de blev frikendt for de andre tiltaler.

Retten fandt, det var mandatsvig, at forretningsfører og formand havde brugt 14.900 kr. på en tur til København. Det var en ren fornøjelsestur uden spor af fagligt indhold, som boligforeningens medlemmer havde betalt. Og uden den øvrige bestyrelse var orienteret.

Uanset denne dom er det vanskeligt at komme uden om den store indsats Robert Jensen gjorde for at forbedre boligforholdene i Svendborg.

 

Gå til toppen