bjoern jensenBjørn Jensen (1928-2007) er manden, der satte store og små skibe i søen. Alt fra flådefartøjer til populære sejlbåde til glæde for et væld af fritidssejlere.

Bjørn Jensen boede siden 1939 i Svendborg. Han kom i lære på Svendborg Skibsværft i 1945, tog til Helsingør for at læse til skibsingeniør og vendte i 1956 tilbage til værftet. Her virkede han til han blev pensioneret.

Bjørn Jensen blev i 1970 chef for skibstegnestuen, og i han havde i sin tid på værftet med op mod 150 fartøjer at gøre.

-Det er værftets force, at vi kan klare så varierende opgaver. Jeg har været med til at bygge lastskibe, færger, sandpumpere, gastankere, slæbebåde m.v. Og i øjeblikket er vi jo i gang med vor hidtil største opgave: færgen til Langeland-Kiel ruten, sagde Bjørn Jensen til Fyns Amts Avis i august 1988, da han fyldte 60 år.

Snart efter fulgte de fire inspektionsskibe til Søværnet, som også gav skibstegnestue-chefen masser at se til.

Bjørn Jensen udtrykte glæde over sit interessante arbejde på Svendborg Værft og glæden over at bo i Svendborg, der gav ham muligheder for at udfolde sine fritidsinteresser.

bjoern jensen2Til disse hørte i høj grad også viljen og evnen til at konstruere hensigtsmæssige sejlbåde. Hans karriere som bådkonstruktør begyndte i 1958, da han tegnede en båd til sig selv. Den blev bygget af vandfastkrydsfiner, og Bjørn Jensen var den første, der brugte det materiale. Det var på det tidspunkt ikke muligt for at købe til skrog til selv-udrustning.

Med Bjørn Jensens 4,4 meter, som han kaldte den, kunne folk lige pludselig gå i gang som succesfulde selvbyggere.

Bjørn Jensens to sønner var søspejdere, som sejlede i de lidt tunge såkaldte Aalborg-joller. Han blev opfordret til at tegne en moderne udgave af Aalborg-jollen. Det blev til Svendborg-jollen, som bådebygger Poul Oddersborg byggede en form til, så den kunne blive fremstillet af glasfiber. Oddersborg forsynede den oprindelig åbne jolle med en kahyt og så var Svendborg Seniorjollen skabt

Fra 1968 og i årene frem blev der fremstillet over 200 af disse mindre sejlbåde, som gav mange mulighed for at opleve sejlerlivets glæder til en rimelig pris.

Selv sagde konstruktøren om jollen: Det er en udmærket båd at lære at sejle i, og den er ikke større, end sejleren med sine fysiske kræfter kan tumle den.

For det mere krævende sejlerfolk skabte Bjørn Jensen Impala-bådene. Den første var en 30 fods båd, der i begyndelsen blev fremstillet til krydsfiner. Impala serien er forsynet med knækspant, hvilket var nødvendigt for at forme fineren.

Da Henning Stenner på Tåsinge begyndte at producere Impala-bådene i glasfiber blev knækspantet bevaret for at understrege bådenes facon. Der blev også lanceret en Impala 33 og 36. Impala 28 og Impala 36 er dog rundspantede. Impala kunne købes som selvbyggersæt og i 1980érne blev der solgt en hel del af dem

I bogværket Danske Lystbåde bind 2 skriver sejlsport skribenten Jan Ebert om Bjørn Jensen:

”Som konstruktør har Bjørn Jensen lagt vægt på at forene det praktisk overkommelige med at blive godt sejlende, og det må sige at være lykkedes i sjælden høj grad. Hans både har vundet mange præmier i tidens løb, og da sødygtighed og fart sidst i 1970erne begyndte at blive to forskellige ting, lå det ham fjernt at ofre noget af det første for at få noget mere af det sidste. Det er de praktiske erfaringer som flittig tur- og kapsejler, der har dikteret , hvordan hans Impala skulle se ud, og de har fået et tidløst, robust præg, der sikkert vil gøre dem værd at eje og sejle langt ud i fremtiden”

Noget tyder på, at Jan Ebert har ret. Endnu ses Impala-sejlbådene lystbådehavnene, og der findes en klub for sejlere, der svæver til Impala-bådene . De udveksler erfaringer og holder hvert år et træf med deltagelse af mange Impala-både.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2014.

 

Gå til toppen