-Din omsorg for kommunekassen er legendarisk, sagde borgmester Viggo Schultz (S).

munchDe rosende ord stod i kø, da der i maj 1983 blev holdt afskedsreception for kommunebogholder i Svendborg, Knud Munck (1918-1988).

Han havde da i 46 år tjent Svendborg Kommune.

-Din efterfølger får en næsten uløselig opgave at leve op til, erklærede viceborgmester Arne Denning (K).

-Du var varmen i den kulde, der strømmede mig i møde, da jeg for første gang i 1968 satte mine ben på rådhuset som nyvalgt, og uønsket, byrådsmedlem, lød det fra byrådsmedlem Erik Mathiasen (Alternativ Liste.

Knud Munch kom i kontorlære i Arbejdernes Kulforrretning i Brogade og blev straks efter læretiden ansat som kontorist hos kommunen i 1937.

I 1949 afløste han kæmner Ejner Hansen, og Knud Munch tog således hele udviklingen i den kommunale forvaltning med.

Han var ikke helt trygt ved udsigten til indførelsen af kildeskatten. Da han fyldte 50 år i 1968 sagde han til en avis:

-Vore skatter går godt ind. På sidste regnskab var der 0,53 procent uerholdige skatter og i det, der slutter nu, er de kun 0,31.

Knud Munch var ængstelig for, at virksomheder i stramme tider ville beholde medarbejdernes skattepenge, og henviste til, at lande med kildeskat lå oppe på to-tre procent manglende skatte indbetalinger.

Knud Munch levede efter reglen: Opsæt ikke til i morgen, hvad der kan gøres i dag. Og kommunens skatteydere skulle absolut følge den regel, når det gjaldt skatteindbetalingerne.

I 1977 blev der indført en stor kommunal regnskabsreform og kommunedata opstod. Knud Munch fik udvirket, at Svendborg oprettede sin egen mindre datamat, og dermed beholdt alle data hjemme. Det var efter hans opfattelse mere trygt end have dem liggende på et magnetbånd eller andet sted i landet.

munch2Knud Munch var nærmest elsket af alle på Svendborg Rådhus. Han var dybt respekteret af sine medarbejdere, andre ansatte og ikke mindst af byrådsmedlemmerne, der vidste, at de fik en fair og reel behandling – uanset partifarve.

Knud Munch var afholdsmand. I kraft af sit embede måtte han gå til en del receptioner og sagde i den forbindelse:

-Jeg skåler glade og gerne i både, gul, rød og grøn sodavand med alle, der hellere vil have en bayer.

Han var næstformand i Hvide Kors. Knud Munch var i en årrække formand for Svendborg Brugsforening og det var i hans tid, at brugsen flyttede til Vestergade blev et Kvickly varehus. Han var endvidere en af foregangsmændene, da Svendborg Amts Ligbrændingsforening blev oprettet

Efter sin afsked fra Svendborg Kommune i 1983 var Knud Munch forretningsfører for Sygekassens Hjem på Christinedalsvej. Her virkede han til han blev ramt af sygdom.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv. 2014.

Gå til toppen