Det var en tilflytter familie, der fik sat skub i Svendborgs udvikling som byen med stålskibe drevet frem af damp. Det begyndte med stiftelsen af Dampskibsselskabet Svendborg A/S i 1904, der som bekendt blev grundstammen i den nu verdensomspændende virksomhed under navnet A.P. Møller-Mærsk.

I årene forud for 1904 var der gået hede debatter om, hvorvidt det var fremtiden at satse på dampskibe af stål i stedet for sejlførende fartøjer af træ.

Debatten blev startet af kaptajn og skibsreder Peter Mærsk Møller (1836-1927), som i 1884 flyttede fra Dragør til Svendborg med hustru og ti børn. Blandet disse var den senere så kendte Arnold Peter Møller (1876-1965).

Peter Mærsk Møller var født på Rømø. Som 14-årig stod han til søs som kahytsdreng på faderens skib ”Sct. Thomas”. Knøsen blev dog træt af sølivet og kom i lære som blokkedrejer i København. Lysten til havet kom igen, og Peter Mærsk Møller tog styrmandseksamen fra Flensborg Navigationsskole.

I 1861 fik han næringsbevis som skipper og blev året efter fører af ”Prima”, ejet af reder Hans Nielsen Jeppesen, Dragør. Han blev i 1864 gift med rederens datter, Ane, som blev kaldt Anna. De fik 11 børn.
peter mærsk mølleranna mærsk møller

Hans Nielsen Jeppesen udvidede flåden, og i 1874 overtog svigersønnen kommandoen på den store bark ”Valkyrien”. Den total forliste nord for Skotland natten mellem den 11. og 12. december 1883 under en rejse fra Newport i USA til Glasgow. Besætningen svømmede i land og reddede livet. Det gjaldt dog ikke skibsdrengen Henrik Jensen.

Hjemme i Dragør i begyndelsen af 1884 erfarede Peter Mærsk Møller, at hans svigerfar var druknet ved en kæntring med en jolle i havnen.

Svigermoderen ønskede at indskrænke rederivirksomheden. Peter Mærsk Møller besluttede da at tage førerbevis til dampskib.

Som 48-årige var det han i 1884 besluttede at flytte hele familien til Svendborg, som han kendte fra sine anløb med ”Valkyrien”. Den store familie installerede sig i en nybygget villa på Høje Bøgevej 27. ”Villa Anna”, som i dag er slægtens museum.

Peter Mærsk Møller erhvervede i 1886 sammen med en ven S/S ”Ellen” på 320 tons død vægt. Damperen blev omdøbt til ”Laura” og fik hjemsted i Svendborg. Peter Møller Mærsk var selv kaptajn på ”Laura” frem til 1898, da han overlod broen til sin ældste søn Hans Nielsen Jeppesen Møller.

Vel hjemme i ”Villa Anna” kastede Peter Møller Mærsk sig ud i en voldsom agitation for dampskibe. Det blev til en lang række indlæg i Svendborg Amts Tidende. På det tidspunkt var flåden i Svendborg Toldsted provinsens største.

Dampskibe var mere pålidelige og uafhængige af vinden. De kunne derfor anduve havnene på mere præcise tidspunkter og ville dermed være mere lønsomme, hed det fra Peter Møller Mærsk.

Sejlskibene havde i århundrede tjent Svendborg godt og havde bragt rigdom til købstaden. Og de havde deres fortalere, som gav Peter Mærsk Møller svar på tiltale. Blandt disse var skibsbygmester Jørgen Ring Andersen og skibsreder H.A. Hansen, Thurø. De holdt på at sejl og træ fortsat havde en fremtid, ligesom de mente, at rederen oppe i ”Villa Anna” var vel optimistisk i sin iver for dampskibe.

Begge parter fik jo for så vidt ret. Sejlskibene holdt ved et langt stykke op i 1900-tallet.

Det lykkedes trods alt Peter Mærsk Møller og hans ihærdige søn, Arnold Peter Mærsk, at få stiftet et dampskibsselskab i Svendborg den 16. april 1904 efter at have overbevist fremtrædende borgere om, at de skulle tegne aktier.

Peter Mærsk Møller tegnede aktier for 12.000 kr. i A/S Dampskibsselskabet Svendborg, der fik en samlet aktiekapital på 150.000 kr.

Det nystiftede dampskibsselskab erhvervede et fartøj på 2200 tdw i Wales. Det blev omdøbt til ”Svendborg” og dermed var kølen lagt til et rederi og en virksomhed, der er kendt overalt i i verden.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2014

Kilder: Artikel af Henrik M. Jansen i Årbog for Svendborg og Omegns Musen 1992 (her gengives læserbrevsfejden mellem Peter Mærsk Møller og Jørgen Ring Andersen) og ”Ved rettidig Omhu..” af Ove Hornby.

 

Gå til toppen