Lærer, kordegn, tegner, illustrator og forfatter bosat i Svendborg 1900 – 1934

Valdemar Vaaben skriver om sig selv i ”Lærerne og Samfundet” København 1913 bd. 1, side 334

valdemar vaaben»I efteråret 1874 blev jeg født i en lille østjysk skole, der lå på en høj bakke med udsyn til 27 — syvogtyve — Kirker. Siden flyttedefar og mor til Fyn, hvor horisonten til alle kanter indsnævredes af store Herregårdsskove. Resultatet blev for mit vedkommende, at jeg oftestsad i de højeste poppeltræer og spejdede over skovene mod de hvide kirketårne og havet i det fjerne. Min hu stod til at blive kunstmaler; men heldigvis var far den klogeste. 1894 blev jeg så dimitteret fra Jelling, og 1895 i Januar tog jeg fat som lærer i Hornbæk ved Helsingør. Krøyers og Drachmanns ånder svævede over fiskerlejet - og jeg lavede en dag en historie om en hund, tegnede to billeder til og fik det hele ind i Roms Almanak. Det var i 1896.

Siden har jeg fremturet i samme retning. 1901 kom jeg til Svendborg. Her skrev jeg en versificeret fortælling for børn: »Nisserejsen« og tegnede dertil en mængde billeder. Den udkom hos Rom. Så har jeg været med til at skrive »Musefældemanden« og »Fiskerole« samt bearbejdet en Robinson-udgave. Det var under Pseudonymet »Jens Vrigsted«. Der er kommen en billedbog i ny og næ — bl. a. »Klavs og Morten«.

Jeg har illustreret »Musefældemanden«, »Forskolens Læsebog«, »Forskolens ABC« og enkelte andre ting. Det sidste, jeg har foretaget mig, er at skrive en drengebog om 64: »Mens kuglerne sang«.

Jeg har rejst en del.  Det har særlig været England og Frankrig, jeg har hjemsøgt. — I Paris har jeg et par Somre gået på tegneskole. — Men hvad har det hjulpet!«

(Hentet efter tilladelse på www.piaper.dk)

Efter årene i Hornbæk rejste Valdemar Vaaben til Svendborg, hvor han virkede som lærer ved Pigeborgerskolen, Ida Holsts Realskole og Skaarup Statsseminarium. Han var også kordegn ved Sct. Nicolai Kirke i 19 år. Et familiemedlem har hans salmebog fra den tid, fyldt med karikaturtegninger af kirkegængere.

I 1901 giftede han sig med Signe Hansen Nørgaard, der var født i Jelling, og som han havde kendt fra han var 17. De fik børnene Einar, Bodil Marie, Frederik og Else, og boede i mange år på Niels Juels Vej 27.

Som lærer var han en elsket lærerkraft. Han havde en særlig evne til at sætte sig ind i børns og unges verden. Han gjorde meget for at indføre dem i tegnekunsten og udgav bogen ”Ltegnebogærebog i Tegning for Skole og Hjem”.

Valdemar Vaaben var en alsidig mand. Han tegnede, han malede akvareller, skrev små skuespil og bøger beregnet for børn. Flere med musik af Oluf Ring. Under pseudonymet Jens Vrigsted udgav han og lærer A. Maltesen flere illustrerede bøger. Og så tegnede han postkort. Med og uden nisser. Også mange satiriske. Der findes også mange af hans adresser. Gratulationsbøger med akvareller. Han var musikalsk. Spillede bratsch og var medlem af Skaarup Private Symfoniorkester. Og midt i travlheden blev der også tid til sejlture på Svendborg Sund med de 4 børn. Han elskede at sejle.

Folk fattede ikke, hvordan han kunne nå så meget. Aldrig sagde han nej, hvis bekendte i sidste øjeblik skulle have en lejlighedssang eller nogen skulle have et æresdiplom. Begge dele flot dekorerede. Han skrev i sine elevers poesibøger, og også her var det med en fin illustration, der siden blev opbevaret som et kært minde om en elsket lærer.

Valdemar Vaaben rejste til udlandet på stipendier. Flere gange til Paris, som han så beskedent skriver om i 1913. Men han havde talent, som hans mange illustrationer og akvareller vidner om. Måske kunne han have fået en større karriere, men han valgte at leve sit liv i Svendborg, engageret i sin lærergerning og sammen med sin familie.

Valdemar Vaaben var også en mand, der engagerede sig i verden. Da den første verdenskrig brød ud i, gik han i 1915 ind i et humanitært hjælpearbejde. Blandt andet udsendte han en lommebog, hvis overskud skulle hjælpe til at hindre sult og nød i de krigsførende lande.

På den første side i denne bog skrev han: ”Rejs ud min ven, til børn der bor hinsides hav i øst og vest og sig, at vi trods krig og død har brodersind for brodernød”.

Under hele krigen lagde han det morsomme på hylden og arbejdede i sin fritid i fredens tjeneste.

1907 skrev og tegnede Valdemar Vaaben Nisse-Rejsen, som blev udgivet på N.C. Roms Forlag. Gyldendal erhvervede i 1923 rettighederne og bogen kom i en fuldstændig omarbejdet udgave. Valdemar Vaabens kollega fra Skaarup Statsseminarium, Oluf Ring, skrev melodien til en sang, som også var med i bogen.

nisserejsenBogen handler om en lille nisse, som læser i Nisseavisen om en prinsesse, der ønsker at få sig en mand, der har omløb i hovedet. Nissen drager straks af sted og efter mange forhindringer og megen dramatik kommer han til den store by, hvor ”kirketårnet strækker sig mod sky”…

Nissen klarer prinsessens spørgsmål og bliver gift med hende.

I 1920`erne leverede Valdemar Vaaben en tegneserie til Svendborg Avis, og den regnes for en af de første af slagsen i Danmark. Serien hed Trolde Per. Den havde lokale stednavn og teksten var med hentydninger til begivenheder i Svendborg og omegn.

Nisser og trolde spiller en stor rolle i Valdemar Vaabens univers. Hans søn, Frederik Vaaben, gav på et tidspunkt en forklaring herpå: Han elskede andres børn og forgudede sine egne.

Selv sagde Valdemar Vaaben i en samtale med Fyns Tidende: ”Jeg er overbevist om, at der bor mange nisser netop her i Svendborg. Det gælder blot om at have det rette barnlige Sind og et opladt Øje for at kunne se dem og komme på talefod med dem. Har man det, går resten af sig selv”.

Da han døde som kun 59-årig, i 1934, hed det bl.a. i nekrologen i Svendborg Avis: ”Med Valdemar Vaaben mister Svendborg et af sine mest indtagende Smil. Han byggede sin rede ved Svendborg Sund og tog her sin Tørn og Triumf, som Livet nu ville byde det”.

Oluf Ring skrev i et mindeord: ”Vor Egn er blevet en særpræget Personlighed fattigere. Vi har mistet et Menneske, der i Tallenes og Kvoternes strenge Tid, altid spredte Lys og Glæde om sig”.

I referatet af Valdemar Vaabens begravelse fra Sct. Nicolaj Kirke skrev Svendborg Avis, at den samlede et større følge end ved amtmand Brockenhuus Schacks jordefærd i 1905.

Bjarne Gregersen/Therese Stamer, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2014. Kilder: Artikler i bl.a. Svendborg Avis og Fyns Tidende, artikel af Henrik M. Jansen i anledning af en mindeudstilling i Anne Hvides Gård.

 

Gå til toppen