Mærsk Mc-Kinney MøllerSkibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller var synlig rørt og bevæget, da han i byrådssalen i Svendborg den 27. februar 2001 takkede for udnævnelsen til æresborger i Svendborg Kommune.
Ideen til for første gang i flere årtier at hædre en person med et æresborgerskab kom fra viceborgmester Povl Ullegård (V), og der blev straks begejstret nikket ja fra et overvældende flertal i byrådet. Ved det besluttende byrådsmøde 5. februar var der dog i hvert fald et medlem, der ikke kunne deltage i  jublen. Det var Alternativ Listes Erik Mathiasen. Det er, sagde Mathiasen, en princippiel holdning. AL ser bort fra personspørgsmålet.
SF`s Bruno Hansen havde luftet nogenlunde samme holdning, men deltog ikke i byrådsmødet. Enhedslisten var ikke repræsenteret i byrådet, men listens frontfigur , Jesper Kiel, benyttede spørgetiden til at markere sig. Han ønskede klarhed over, hvordan man kan blive æresborger i Svendborg, når man hverken er født eller opvokset i byen. Kiel spurgte også til, hvad byen ventede at få igen.
Borgmester Jørgen Henningsen (S) svarede, at der var tale om en honorær udnævnelse uden forpligtigelser, og der var absolut ingen forventninger.
Udnævnelse var begrundet i Mærsk Mc-Kinney Møllers indsats som leder af en verdensomspændende rederivirksomhed og hans store venerationsfølelse overfor Svendborg.


HELE FAMILIEN KOM

Skibsrederen betragtede den 27. februar som en så stor dag, at han havde sin hustru, Emma, og de tre døtre Ane, Leise og Kirsten med til overrækkelsen i byrådssalen, som var fyldt af en lang række indbudte gæster.
Borgmester Jørgen Henningsen  sagde, at byrådet har besluttet at hædre et menneske, der på næsten utrolig vis har formået af gøre navnet A.P. Møller Mærsk kendt over hele kloden, men som på trods heraf har bevaret en personlig og nær tilknytning til den by, hvor Rederiet A.P. Møller blev grundlagt.
Borgmesteren overrakte hædersborgerbeviset, og  viceborgmesteren  overrakte gaver:
En slippenål og manchetknapper i 14 karats guld og en broche til fru Emma.


KUNNE LÆNGES EFTER SVENDBORG

Den nye æresborger indledte med at sige: - Det er ikke så enkelt at tale, når man er så bevæget, som jeg er.
Den 87-årige skibsreder fandt dog hurtigt kursen og sagde bl.a.:
-Selv om jeg hverken er født eller opvokset  her, har jeg som ung og ofte senere kunne længes efter Svendborg, thi minderne er mange og værdifulde.
Mærsk Mc-Kinney Møller mindedes bedstefaderens og faderens  grundlæggelse af Dampskibsselskabet Svendborg A/S  i 1904 og sagde:
-Mange af de dygtigste medarbejdere til søs stammede dengang fra Svendborg og omegn og gør det fortsat. Rederiets forbindelse med Svendborg er styrket i de sidste årtier.
Han nævnte A.P. Møllers Værkstedsskole 1970, Mærsk Drilling Træningscenter 1978, som i  1999 blev udvidet med en stor flot bygning i Rantzausminde under navnet Maersk Training Centre A/S. Skibsrederen glemte heller ikke  opførelsen af Mærskgården i Troense i 1969.
Der blev ikke fra nogen side nævnt et ord  om de mange penge, som A.P. Møllers almen fond gennem tiderne har støttet sydfynske  foreninger, institutioner m.v. med.


FØDT I HELLERUP

Mærsk Mc-Kinney Møller blev født 13. juli i 1913 på Hambros Allé 12 i Hellerup som søn af skibsreder Arnold Peter Møller (1876-1965).  Moderen var den amerikansk fødte Chastine Estelle (1881-1848), som i 1910 blev gift med A.P. Møller.
Hans farfar var kaptajn Peter Mærsk Møller (1836-1927), der med hustru og 11 børn slog sig ned i ”Villa Anna” i Svendborg i 1884.  Peter Arnold  var da otte år. Han var hurtig en målbevidst ung mand, som sammen med sin far lykkedes at få  gode Svendborg-borgere (læs pengestærke) til at investere i et dampskibsselskab, da  skibe af stål og med damp som fremdrift, efter de to stifteres mening var fremtiden.
I 1904 var Dampskibsselskabet Svendborg A/s en realitet. Det blev senere udvidet med Dampskibsselskabet 1912, som A.P. Møller stiftede i København, fordi han mente, at aktionærerne i Svendborg var lidt for  træge  med  at kaste los for nye investeringer.


DEN HÅRDE MÅDE

Mærsk Mc-Kinney MøllerMærsk Mc-Kinney Møller tilbragte mange af sine ferier i Svendborg, som han altid har tænkt tilbage på med glæde. Han har bestemt at ”Villa Anna” skal bevares som det så ud på hans bedsteforældres tid. Generalforsamlingen i DS Svendborg har altid været holdt i Svendborg  og siden Mærskgårdens opførelse i 1969 i Troense.
Den tradition hørte op i 2003, da de to selskaber blev lagt sammen til A.P.Møller Mærsk.  Hr. Møller nåede at aflægge 40 beretninger til generalforsamlingerne i Svendborg.
Mærsk Mc-Kinney Møller overtog roret for virksomhederne, da hans far døde i 1965 – og fuldstændig gennem hullet myten om, at efter en samler kommer en spreder.   Han fastholdt faderens motto: Den, der har evnen, har pligten.  I 1993 gik hr. Møller fra borde, dog kun fra den daglige ledelse og fortsatte i nogle år endnu som formand for bestyrelsen.
 Mærsk Mc-Kinney Møller havde lært rederi-håndværket på den hårde måde. Da anden verdenskrig brød ud, blev den unge mand sendt til USA for at varetage rederiets interesser her. Han vendte hjem efter syv år i 1947 som en erfaren verdensmand, der var klar til at være skibsreder helt ind til benet.
Far og søn foretog en arbejdsfordeling i virksomheden, og sønnens liste var lang. Der var aldrig tvivl om hans dygtighed og flid….og det gav resultater….
Mærsk Mc-Kinney Møller døde i 2012 i en alder af 98 år.


Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv 2016
Kilder
Artikler i Fyns Amts Avis, ”Mærsk, manden og myten” af Peter Suppli Benson, Bjørn Lambek og Stig Ørskov.

Gå til toppen