Borgmester SchrumOverauditør Ludvig Valdemar Maximillian Schrum, 1821 – 1894, blev udnævnt til byfoged og borgmester i Svendborg i 1859.

Her efterfulgte han den meget vellidte Chr. v. Jessen.

Han overtog en by i rivende udvikling både befolkningsmæssigt og erhvervsmæssigt.

Da han var et menneske med meget bastante meninger og aldrig var i tvivl om, at lige netop han vidste bedst, hvad der var til gavn for byen, kom han ofte på kollisionskurs med byens borgere. Det førte til lange disputer i aviserne med flere af Svendborgs førende erhvervsfolk og byrådsmedlemmer, der måske ikke altid havde samme opfattelse af forholdende i byen som han selv.

schrum2I løbet af Ludvig Schrums embedsperiode gennemførtes en lang række forbedringer i befolkningens livsvilkår, især sundhedsområdet lå ham stærkt på sinde, kloakker etableredes, vand- og gasforsyning blev indført. Byens infrastruktur udbyggedes med jernbane, nyt havneanlæg og vejene i og til byen forbedredes, hvilket især kom de handlende og industrien til gode.

Trods sin bidende sarkasme kunne han også være sprudlende vittig, en evne der i løbet af årene skaffede ham mange venner i byen.

I 1885 trådte Schrum tilbage efter mere end 25 år på posten. Han valgte at blive boende i byen til sin død i 1894, han ligger begravet på Assistens Kirkegård.

Hanne Jensen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2017

Gå til toppen