helge soegaardHan blev kaldt for ”Hr. Andelsbanken”. Med god grund. I 1963 kom Helge Søgaard (1922-2017) til en skrantende filial af Andelsbanken i Svendborg – og da han forlod den efter 31 år på direktørposten var banken på Centrumplads en af landets største afdelinger

Helge Søgaard var også uden for banken en yderst markant personlighed, der på en række felter gjorde sig bemærket. Han var en ildsjæl, han var fuld af humor og besad en blændende energi.

Så sent som i 2014 var Helge Søgaard igen i avisen. Han stillede sig i spidsen for en underskriftsindsamling mod, at der blev givet tilladelse til at opføre en dagligvarebutik i den Svendborgs vestre bydel, hvilket angiveligt kunne betyde lukning af Spar Købmanden på Wandallsvej. Søgaard samlede personligt over 1200 underskrifter, optrådte selv i byrådssalen for at overbevise politikerne. Han vandt kampen.

Helge Søgaard var født på Vork Skole ved Egtved. Som 17-årig kom han i lære i Andelsbanken i Vejle. Efter en tid i Handels- og Landbrugsbanken i Thisted kom han tilbage til Vejle. I 1963 tilbød direktionen i Andelsbanken, at Søgaard kunne vælge mellem en direktørstilling i Esbjerg eller Svendborg. Efter et besøg i de to byer sammen med sin hustru faldt valget på Svendborg.

helge søgårdHelge Søgaard fik alt anden end en hjertelig modtagelse af sine kolleger i de fire øvrige pengeinstitutter i Svendborg. For nogle år siden skrev Helge Søgaard ”Et tilbageblik!”, hvori han bl.a. fortæller om sit høfligheds visit hos de fire direktørkolleger i byen. Besøgene varede kort og var præget af isende kulde. En af direktørerne sagde til Søgaard, at man i Svendborg ikke var vant til at tage kunder fra hinanden.

”Jeg svarede ham, at jeg var sendt til Svendborg for at få afdelingen til at vokse, og det kunne kun ske ved, at jeg måtte gå på rov hos de andre pengeinstitutter. Det blev han altså sur over, og så var den samtale slut”, skriver Helge Søgaard i sit tilbageblik.

Han gik hjem til sine medarbejdere for at fortælle dem resultatet af sine besøg – og tilføjede, at ”nu drejer det sig om at komme ud blandt folk, skabe kontakter og anbefale vor bank”.

Direktøren gik i den grad selv i spidsen, når det gjaldt om at komme ud til folk. Han skriver ligeud, at det gjaldt om at dyrke pressen og receptioner, at komme ud og blande sig og få snakket. Og ikke mindst sørge for at være i rampelyset og blive fotograferet.

Det blev efterhånden Svendborg Bank for meget. Direktionen gik så vidt, at den henstillede til redaktionen på Fyns Amts Avis at nedtone omtalen og fotos af Helge Søgaard i avisen. Avisens fotografer forsvarede sig med disse ord:

”Jamen, vi kan ikke gøre for det. Vi forsøger, men når vi fremkalder billeder, dukker Søgaard op af fiskervandet og er med på billedet”, hedder i Søgaards tilbageblik.

Flere erhvervsvirksomheder kan takke Helge Søgaard for deres overlevelse. Var kreditten lukket i andre pengeinstitutter, kunne de som regel få den åbnet hos Søgaard. Han tog en uhøjtidelig snak med folk og havde en evne til at se mulighederne hos dem, og det var kunne sjældent han blev skuffet.

Helge Søgaards væremåde skabte således dybe panderynker hos konkurrenterne. Men ikke desto mindre blev han hædret med ”Svendborgprisen” i 1980 – af Svendborg Sparekasse. Prisen uddeles hvert år til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats for Sydfyn.

Helge Søgaard var også manden, der fik ændret Gerritsgade og Centrumplads´s udseende. I 1970 fik han overtalt ejeren den kendte danserestaurant Casanova, Niels Christofer Sørensen, til sælge sine ejendomme. De husede foruden Casanova, en tankstation, All Radio, Dansk Svensk Stål og et åbent areal med en bunker. Andelsbanken købte hele herligheden for 3,5 mio. kr. Søgaard havde fået kommunen med på ideen.

Resultatet blev opførelsen af den gule bygning med banklokaler og diverse kontorer til kommunen.

Helge Søgaard besad en stribe tillidshverv. I mange år var han formand for Svendborg Teaterforening, som han var medstifter af i 1967. Han var i bestyrelsen for SfB´s Venner, formand for Svendborg Golfklub og han var formand for Fynske Golfveteraner, hvor han senere blev æresmedlem.

Fra 1968 til 1978 var Helge Søgaard formand for Børnehjælpsdagen og initiativtager til mange morsomme og indbringende arrangementer for den gode sag.

I 1977 blev Helge Søgaard medlem af den fynske bestyrelse for Sygeforsikringen Danmark. Siden kom han i Danmarks Sundhedsfond og i International Health Insurance Danmark A/S, hvor han blev næstformand.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv - 2017.

Kilder: Artikler i Fyns Amts Avis og Helge Søgaard ”Et tilbageblik”.

Gå til toppen