Forsiden af det postkort, som Elias Carstens har sendt til sin ven, ”skolemesteren”2.11.1901

Min kære Skolemester.

Trofast som Du er imod os trænger jeg til også i aar at overrække Dig min Kirstine, Børns og min egen Hjertelige Lykønskning i Anledning af Din Fødselsdag, gid Aaret maa blive rigt på Sundhed og Lykke baade for Dig selv som alle Dine Kære. Tak for Din uendelige store Trofasthed imod os Din kære Ven. Med venlig Hilsen Din taknemlige Elias Carstens.

Dette foto af Sct. Jørgens Kirke, Svendborg, med fødselsdagshilsen bagpå, er indleveret på et tidspunkt i Lokalarkivet i Egense, og der er ikke nogen nærmere forklaring på, hvorfra det stammer. – Ved lidt Teksten på postkortet”gravearbejde” er det lykkedes at finde noget af historien bag.

Elias Carstens blev født 17. nov. 1856 i Horne ved Faaborg. Faderen var lærer i Bjerne skole. Elias ville gerne have studeret, men familiens økonomi rakte ikke til det, så han blev sat i handelslære. Via sin onkel, politibetjent Egense i Svendborg, kom han til et stort firma Heitmann og Sørensen i Svendborg, hvor han blev godt behandlet. Efter endt læretid, og et par afstikkere til andre byer, kunne han 1. juni 1881 åbne forretning i Gerritsgade 37, Svendborg, det, der senere kom til at hedde Landbogården. Han blev gift i 1882 med Karen Kirstine Petersen fra Svendborg, og de fik 4 børn.

Forretningen blev udvidet, først et hus til foderstoffer, senere hestestalde, så de i alt kunne rumme 100 heste. Der skulle jo være mulighed for opstaldning, når landmændene kom til byen for at købe og sælge.

Det gik dog ikke så godt med økonomien, og i 1901 måtte han forlade den gamle landbogård.

Butikken i Gerritsgade 37, før der blev bygget lagerbygninger, stalde osv. Elias Carstens fik først et job som skriver på kæmnerkontoret i et års tid. Herefter fik han ansættelse hos trafikinspektør Bejer, hvor han var ansat fra 1. maj 1904 til 1. januar 1920.

Han døde 3.10.1939.

I 1901 bor familien i Gerritsgade 37 med en stor husholdning: mand, kone, 4 børn, hustruens forældre, en bogholder, stuepiger, gårdskarl og kørekarl.

Senere kom de til at bo i Villa Irmelin, Rønne Allé 7.

Elias Carstens døde i 1939, og hustruen Karen i 1946. Begge blev begravet på Sct. Jørgens kirkegård.

Børnene var:

Thora Johanne Carstens, 1884.

Louis Carstens, 1887 ( han var døbt Mathias Valdemar Ludvig Maxmillan)

Lauritz Carstens, 1889

Karen Elisa Carstens, kaldet Mus, 1900

Elias Carstens kusine frk. Marie Carstens havde startet en privatskole i Svendborg. Den, der senere kom til at hedde Fasts Realskole, og det var her pigerne gik i skole.

Elias CarstensThora uddannede sig til sygeplejerske, og blev efter en lang karriere plejemor på Rigshospitalet (en ledende stilling) og blev belønnet med Kongens Belønnings Medalje af 1. klasse i Guld med Krone i 1949. Efter pensionering flyttede hun til Rønne Allé i Svendborg. Hun var ugift og døde i 1980.

Louis kom på Herlufsholm, hvor han var elev i hele 7 år. Tog juridisk embedseksamen, og blev Højesteretsdommer. Han blev gift og boede i København. Døde i 1979 og blev begravet på Sct. Jørgens Kirkegård i Svendborg.

Lauritz forsøgte også at komme på Herlufsholm, men han havde ikke de boglige evner som broderen. I stedet tog han til søs og sejlede nogle år. Det var meningen, han ville uddanne sig til styrmand, men der kom bud fra en farbror, der havde en virksomhed i Amerika, så Lauritz tog derover, hvor han fik arbejde og senere egen virksomhed. Han blev gift, og døde i USA i 1920.

Karen tog efter skolegangen uddannelse som bogholder og lærte stenografi og maskinskrivning. Hun havde forskellige kontorjobs, og blev prokurist på Svendborg Tagpapfabrik. Hun var ugift og da hun døde i 1990 blev hun begravet på Sct. Jørgens Kirkegård i Svendborg.

Laila Neumann, Egense Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv, 2019

Gå til toppen