Den lærde, men beskedne museumsinspektør

Ove Marcussen, museumschef fra 1933 til 1961, fotograferet på loftet på Anne Hvides GårdOve Marcussen (1888-1975) blev museumsinspektøren, der i sit over 25årige lange virke måtte slås med pladsproblemer, og som ledede et museum uden hverken indlagt el eller mulighed for opvarmning.

Ove Marcussen var nummer to i række af museumsinspektører i Svendborg. Han blev 1929 assistent for den første inspektør, Johannes Olsen (se denne). Marcussen overtog hvervet som inspektør, da Olsen pludselig døde i 1933.

Ove Marcussen var født på Bornholm og kom som ung lærer i 1915 til Svendborg. I 1940 blev han udnævnt til viceskoleinspektør ved Østre Skole. Han er husket som en rolig og elskværdig lærer, der var vellidt af eleverne. Hans store interessere og viden om historie gjorde det naturlig, at han blev knyttet til Svendborg Amts Museum, der havde til huse i Anne Hvides Gård.

Ved sin udnævnelse til inspektør sagde Ove Marcussen, at han overtog et museum i mønsterværdig orden. Der var visse udfordring med de fysiske rammer. Anne Hvides Gård trængte til vedligeholdelse, f.eks. fik vedholdende rystelser fra det nærliggende elværk kalken til at falde af.

I løbet af 1930érne og 1940érne var der flere planer om at bygge et nyt museum, bl.a. som en tilbygning til Anne Hvides Gård – i nogenlunde samme stil som denne. Krigen satte en stopper for planerne – og efter befrielsen skete der heller ikke noget. Først i 1972, da fattiggården Viebæltegård blev overtaget, fik museet for alvor albuerum.

Trods vanskelige vilkår, blev samlingerne forøget. Et eksempel er, de mange tusinde glasplader fra Svendborg-fotograferne, som Ove Marcussen fik samlet. På det tidspunkt dækkede de perioden fra 1885 til 1914 og omfattede over 50.000 plader. Hvilket er betegnet som en skat, ikke mange andre byer har.

Ove Marcussen var en flittig skribent, som behandlede en lang række historiske emner med indsigt og megen lærdom.

I anledning af Ove Marcussens 80 års dag i 1968 bragte Svendborg Avis en større artikel, i øvrigt skrevet af redaktør Harald Thomsen (se denne). Heri blev Marcussen beskrevet som en beskeden mand. Han krævede aldrig noget til løsning af sine opgaver.

Johannes Olsen var citeret for at have sagt om Marcussen: ”Han er meget dygtig og en solid arbejdskraft, men han er for beskeden, og det vil han sågu være hele sit liv”.

Museets 50års jubilæum og Ove Marcussens 25års jubilæum faldt sammen i 1958. Der blev arrangeret et kaffebord, vildere var det ikke. Her blev Marcussen hyldet og takket for sit utrættelige og dygtige arbejde igennem i mange år.

Museumschef Esben Hedegaard betegner  i Museumsfolk, museets årbog 2008, bind 2 af Svendborg Købstads Historie, der udkom to halvbind i 1960 og 1961, som Ove Marcussens største bedrift og skriver:
”I bogen sammenfattede Marcussen den hidtidige viden med byens nyere historie, hvoraf han selv frembragte en del af sine egne kildestudier. Men først og fremmest fortjente Marcussen anerkendelse for at have leveret en så velskrevet fremstilling, at den stadig kan stå som et ideal for god historieskrivning.”

Ove Marcussen fratrådt stillingen som museumsinspektør i 1961.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2019

Gå til toppen