Fra 1930erne og tiden derefter, blev der hurtigt brug for transport af forskelligt gods, og da lastbilerne havde gjort deres indtog, var det jo hurtigt at køre over store afstande. Alene mejeriet havde pludselig otte biler, hvor flere kørte is ud til fynboerne. På det grundlag var der flere vognmænd, der startede op her i byen.  Der var f.eks. Hjalmer Larsen fra Øster Åby, hvis forretning vi stadig kender fra bybilledet, nu med Henning Larsen ved rattet.

Et par stykker som ikke er mere, var elverkongen som selvfølgelig boede på Elverhøj ude på Nyborgvej. Han kørte med heste helt hen til omkring 1956 og kørte mest med træ fra skoven til private aftagere. Kristian Kruse, der boede i Hovgårdskoven var også vognmand. Han kørte med en vogn, der måtte laste et par ton og kørte alt fra brændsel og affald til gammelt jern. Desuden var der Peter Dines Petersen og senere Christian Pedersen som her vil få lidt omtale.

Selv om Skårup ikke var ret stor omkring 1930 var der driftige folk, der så mulighederne inden for transporten. Der var omtalte Peter Dines Petersen, der boede i Vestergade 10. Nu er der måske nogen der tænker hvem var nu det? Men hvis vi nøjes med at sige P.D. så er der nok flere der husker ham, for han hed aldrig andet. Han startede som vognmand i 1930 med en Opel Blitz 3 eller 3,5 ton. Der var åbenbart nok at køre med, for året efter købte han en helt ny Citroen lastvogn, hvor skiltet på bilen fortalte, at den måtte laste 2200 kg. Det var hovedsagelig jord, grus, sten og brændsel, der blev kørt med. Nu var der to biler ude at køre hver dag, og det krævede selvfølgelig en chauffør. Der går nu nogle år, men i begyndelsen af 1940erne bliver der knaphed på benzin og en bil bliver udskiftet med en G.M.C. med gasgenerator, så der også kunne køres under krigen, men ikke for tyskerne. Under krigen blev der kørt en del tørv.

Efter krigen bliver G.M.C. udskiftet med en Ford Thames, og først i 1950erne begynder P.D. ligeledes at køre lillebil og turistkørsel. Nu var det ved at blive bedre tider og folk tog engang imellem en lillebil, når de skulle for langt væk fra stationen, eller andre steder hvor toget ikke kørte. I nogle år havde Skårup hele tre lillebilforretninger. Jens Hansen, der også var pedel på skolen og Jens Emil Storm, der også kørte post. Men P.D. kørte stadig med lastbil, og nu også med kreaturer til kvægtorvet i Svendborg. I 1953 var der ikke mange der havde motoriseret køretøj, så P.D. begyndte også at udleje knallerter. Tre stykker havde han til udlejning.

Da Tved Skoles elever fra 5. klasse i 1959 skulle til at gå på Skårup Statsøvelsesskole fik P.D. således kørslen med eleverne. Han var lokal, havde bussen og kunne gøre det til den rigtige pris. Denne opgave havde han i nogle år indtil Harry Madsen i Østergade vandt kørslen. Harry Madsen var kørelærer, men havde nu også købt en bus. P.D. var en driftig og forudseende mand, så efterhånden som konkurrencen blev større inden for lastbilkørsel blev den solgt, og i stedet for købt et VW rugbrød.

Snart var der to ti-personers og en almindelig bil på gaden. Sidst i 1950erne og først i 196oerne var der stadig mange, der ikke havde bil, men kun kørekort. Derfor var der fire personer i Skårup, der begyndte at leje biler ud, og der var P.D. selvfølgelig imellem. Hos ham kunne man også leje en af de ti- personers. P.D. kørte fast for Skårup Boldklub i mange år, han kunne jo have et helt fodboldhold i en bil, når man sad lidt tæt. P.D. havde selvfølgelig en chauffør ansat, da der var rigtig travlt, og senere afløste hans søn og svigerdatter Kurt og Jenny, når der var brug for ekstra hjælp til taxikørsel som det nu hed.

Der gik nogle år hvor han havde tre vogne, men trappede nu ned hen i 1960erne og den sidste folkevogn blev solgt i 1969, så han nu kørte videre med en bil. P.D. blev efterhånden ældre, men en ting var sikkert, han kørte altid, når folk skulle bruge ham, også om natten.

P.D. sluttede som selvstændig vognmand i 1972 efter 42 år. Nu må vi i den her forbindelse ikke glemme fru P.D. Hun blev aldrig kaldt andet, men i virkeligheden hed hun Marie Elise Petersen. Hun passede telefon dag og nat i alle årene og sørgede for, at bilerne kom de rigtige steder hen til de rette tider

Gå til toppen