Internationalt Uddannelses Center

iucEn lokal initiativgruppe, en lokal bestyrelse og et bredt sammensat repræsentantskab har i Svendborg skaffet midler til at bygge et ungdomscenter, der har et internationalt perspektiv.

Sådan lød det i indledningen til en pressemeddelelse, der i sommeren 1984 blev modtaget på avisernes redaktioner.

IUC, Internationalt Uddannelses Center, åbnede i januar 1985 og led pengemangel døden i 1991.

Idegrundlaget var nyt, da centeret underviste udlændinge o g danskere sammen i, hvad der især kan have et dansk særpræg inden for dansk kultur-og erhvervsliv. Samtidig blev det sat i et internationalt perspektiv ved at se på ligheder og forskelle landene imellem.

Deltagerne var fra 14 år og opefter. Centeret henvender sig specielt til folkeskolens ældste klasser, gymnasier, handelsskoler, efterskoler, arbejdsløse unge, studerende m.v.

KOSTEDE 36 millioner

IUC blev indrettet i Langes jernstøberi med to  nyopførte fløje med plads til 300, hvis alle fire sengs værelser blev udnyttet fuldt ud. Prisen var på 36 millioner kroner.

Økonomien bag blev sikret ved en donation fra L. Lange og Co A/S på 1,2 millioner kroner., lån fra Svendborg Kommune og Fyns Amt på tilsammen 2,6 millioner , lån fra Kreditforeningen Danmark på 16 millioner  og fra Sparekassen Bikuben på 2,5 millioner kroner Endvidere blev der givet jobskabelsesmidler.

Facaderne fra jernstøberiet blev bevaret, mens det indre blev gennemmoderniseret, dog ned respekt for støberiets karakteristiske arkitektur

STOR OPBAKNING

elever IUCDen lokale opbakning var stor. Sammensætningen af repræsentantskabet talte medlemmer fra arbejdsgiverne, fagforeningerne, husmandsforeningen, Rotary, AOF, FOF, Skårup Statsseminarium, Svendborg Gymnasium, Svendborg Handelsskole, Svendborg Maskinmesterskole, Svendborg Navigationsskole, Svendborg Søfartsskole og Svendborg Navigationsskole. Formand var generalkonsul Jørgen Peder Hansen, Flensborg.

Centeret var en  selvejende med en bestyrelse med skoleinspektør Johs.

N. Pedersen som formand.

Den 45-årige John L. Colclough var fra 1. september  1984 ansat som direktør. Han var engageret i internationalt arbejde. Cand, mag med pædagogik som speciale og havde sideløbende en karriere i det engelske undervisningssystem. Han havde fungeret som konsulent for UNESCO. 

ET STYKKE DANMARKSHISTORIE

2. Januar 1985 blev det første spadestik på Langes arealer taget. Det to handelsskolens direktør Aksel Strømkjær. Der blev  noget af en Svendborg begivenhed, der samtidig var et stykke danmarkshistorie, hed det. Byggefirmaet Børge Thomsen var totalentreprenør på projektet .

5. oktober 1985 konstatere  borgmester Holger Rasmussen ved indvielsesfesten, at stemningen i byen havde vendt sig fra skepsis til stolthed. _ I dag er det svært at finde kritikere, der tror, at IUC ikke kan magte sin opgave, sagde byens førstemand.

Forstander John Colcough sagde, at IUC ikke er en normal skole, ikke et gymnasium, ej heller dt universitet, men en skole for unge , der vil deres eget bedste. 

JUBLEN AFTOG

I april 1986 var jublen stærkt aftagende.  Fyns Amts Avis  fortalte på forsiden den 8. april:

 “ Center i Svendborg Center i Svendborg standser betalingerne. IUC`s skæbne i hænderne på kreditorer”. 

Centerets 20 medarbejdere vidste ikke om de var købt eller solgt. Det var op til kreditforeningerne Bikuben og Danmark om centeret kunne føres videre. Deres lån var steget til 40 millioner kr. Svendborg Kommunes og Fyns Amts lån på 3,6 millioner var tabt.

ET MIKRAKEL

IUC eleverI maj skete der noget i retningen af et mirakel: en amerikansk velgører meldte sig med en milliongave og sammen med velvilje fra Kreditforeningen Danmark blev der holdt liv i IUC. Boets  advokat, Kjeld Clausen, sagde, at der blev givet kunstigt åndedræt.

I juni kunne offentligheden læse, at IUC var rekonstrueret, da  det  amerikanske ægtepar havde stillet en underskudsgaranti indtil 1990. Nu var forventningen, at regnskabet til den tid kunne komme i balance.

Den 2, december 1988 blev der sat navn på den ene af “rige onkler fra Amerika.  36-årige   Christine Jurzykowski var på besøg i Svendborg. Det var hende, som sammen med sin mand, James R. Jacobsen, indtil da havde ydet 12 millioner kroner til IUC. Ægteparret drev et skibskonstruktionsfirma i New York og en naturfarm i Texas. De boede i 1986 i Troense, mens et fartøj til jordomsejling blev bygget på værftet her. Her lærte Christine IUC at kende, da hun lærte sig dansk på centeret..

HÅBET BRAST

17. juni 1991 brast håbet om overlevelse for IUC . Der blev indgivet konkursbegæring. Et underskud på 1.9 millioner kroner ville vokse til 3 millioner kroner inden årets udgang. IUC havde søgt om statstilskud, hvilket blev afvist, da myndighederne ikke kunne anderkende den  internationalt rettede IUC-uddannelse. 

Enden blev, at bygningerne blev til  vandrerhjem. De blev en moderne afløser for det gamle, Villa Søro, i Christiansminde, som herefter blev revet ned for at give plads til en udvidelse af Hotel Christiansminde.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistorisk Arkiv, 2023

Gå til toppen