Vormark Friskole 1I efteråret 1872 blev pastor Koefoed præst i Hesselager, og med ham begynder Vormark Friskoles historie. Han mente, at det var lidt småt med det åndelige liv på egnen, som var sløvet af fæsteforhold og hoveri til Hesselagergård og Broholm. Det lykkedes ham at finde lokal opbakning til ideen, ikke mindst hos Amalie og Hans Sandbæk. De havde af godsejer Dons på Hesselagergård fået lov til at bygge et lille hus på uopdyrket gadejord i Vormark, og med dels indsamlede dels lånte midler blev der lavet en tilbygning til deres hus. Her startede friskolen i sommeren 1875 med Anders Jørgensen som den første lærer.

I 1881 blev Hanna og Knud Larsen ansat som lærerpar, og de kom til at præge skolen de næste 25 år. Ikke alene børneskolen engagerede de sig i. Hver lørdag aften holdt 20-30 af egnens unge aftenskole, hvor der blev sunget og fortalt fædrelands-, kultur- og litteraturhistorie.
Hanna og Knud Larsen blev i øvrigt bedsteforældre til den senere kendte folketingsmand og svampeprofessor Morten Lange.

Vormark Friskole 2I 1908 var skolen blevet for lille, og en ny blev bygget ved vejen mellem Vormark og Hesselager. Den blev senere udbygget over et par gange. I 1929 blev skolen forlænget med et ekstra klasseværelse, og i 1949 kunne man så indvie den længe savnede gymnastiksal, med kælderetage, der blev bygget vinkelret på den tidligere udvidelse.
 
I 1922 fik skolen et nyt lærerpar, Karen og Otto Larsson, som kom til at præge skolen helt frem til 1953 - godt hjulpet af lærerinderne Rigmor Hansen, Ingeborg Kramer, Ingeborg Jensen, Kirsten Højgaard Jensen og Clara Sydel.

Fra midten af 1950'erne blev der i mange kommuner bygget store centralskoler, således også i Hesselager, hvilket betød, at friskolen i Vormark som så mange andre havde svært ved at fastholde elevtallet. I 1965 besluttede skolens bestyrelse at oprette en børnehaveklasse med Hanne Thillerup Rasmussen som lærer - et meget vellykket tiltag, som endnu ikke var etableret i de kommunale skoler. Ordningen fungerede indtil 1971, hvor der blev etableret børnehaveklasse på Hesselager Skole i kommunalt regi.

Litteratur: "Minder fra Vormark Friskole 1875-1925"

På Videnscenterets arkiv i Ollerup findes arkivalier fra Vormark Friskole (arkivfond A 27) bl.a. forhandlingsprotokol 1907 til 1943 og elevfortegnelse 1909-1965.

Se mere på www.videnscenteret.dk

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2007

Gå til toppen