Lundeborg Pogeskole 1I 1887 blev der på initiativ af bl.a. kammerherreinde Charlotte Linde Sehested af Broholm oprettet en privat skole i Lundeborg. Skolebygningen tilhørte Broholm, og var beliggende i den gade, der i dag hedder Momleby (nr. 2).

Der blev givet tilsagn om private bidrag på godt og vel 300 kr., og Oure-Vejstrup Sogneråd bevilligede et tilskud på 150 kr. pr. år i to år. Der kunne således ansættes en lærerinde til en årlig løn af 450 kr. plus frit brændsel til kakkelovnene i bygningen

Man ved, at fra 1890 hed lærerinden Matilde Olivia Sørensen, og hun fortsatte indtil skolen lukkede i 1909.

I 1891 blev skolen overdraget til Oure Vejstrup Kommune, der fik brugsretten til skolen i en periode på 25 år. For brugsretten skulle kommunen betale 25 årlige ydelser á 80 kr. plus diverse andre ydelser. I dokumentet var endvidere indføjet en passus om, at skolen, hvis den ikke længere skulle anvendes til skole, skulle leveres tilbage til Broholm.

Omkring år 1900 var der i skolen 32 elever fordelt i to klasser. Skolen fungerede som forskole for Caroline Amalie Skole (den gamle) således, at børnene indtil 10-årsalderen gik i pogeskolen, hvorefter de måtte skifte skole.

Lundeborg Pogeskole 2Børnene gik i skole hver dag efter følgende plan:

De fire vintermåneder: Hver dag fra 8-12, fælles for 1. og 2. klasse.
De øvrige otte måneder: 1. klasse hver dag fra 8-10, 2. klasse fra 12-14.
Fra 10-12 var undervisningen fælles.

Pogeskolen lukkede i 1909, da den nye Caroline Amalie Skole blev bygget. Matilde Olivia Sørensen fortsatte som forskolelærerinde i den nye skole indtil 1931. Huset i Momleby blev solgt til fisker Ernst Hansen, hvis søster Edel indrettede et hjemmebageri.

Kilde:
Arnold Andersen: En egn, dens folk og virke, 1989

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

 

Gå til toppen