Brændeskov Skole o. 1900Brændeskov Skoles historie går ikke langt tilbage i tiden. Ifølge gamle beretninger var der undervisning i forskellige hjem, og undervisningen indskrænkede sig til de tider, hvor man kunne fremskaffe en lærer. Ifølge skolens embedsbog er skolen opført 1830.

Af Beskrivelser over Skolelærerembeder i Fyns Stift udgivet af F.A.S. Hansen og I. Chr. Jørgensen i 1854 fremgår det, at skolen i Brændeskov er oprettet som en biskole eller en hjælpeskole, bestemt for en ugift lærer. Der hørte ikke noget jordlod til skolelærerembedet, og lærerens løn bestod af en reglementeret løn plus en aftalt mængde naturalier.


Omkring 1840 nævnes en lærer Poulsen, men den første lærer, man med sikkerhed kender til, er Niels Berthelsen, som havde embedet fra 1848-1853. Skolen havde på det tidspunkt ca. 62 elever, og helt frem til omkring 1930 var der stort set alle årene mange børn i skolen  -  mellem 60 og 85. I 1860 blev lærer Creutz kaldet til embedet, og han virkede indtil 1868, da han forflyttedes til Herringe på Midtfyn.

Brændeskov Skole 4Brændeskov Skole 3Brændeskov Skole 21868-1877: Lærer Martin Nielsen  -  født 1844 i Holmdrup, Skårup Sogn
* dimittend fra Skårup Seminarium 1865, derefter huslærer i Gudme Præstegård.
* forflyttet til Gudme Skole 1877, hvor han blev, til han tog sin afsked i 1916.

1877-1880: Lærer Frederik Mejer Jensen  -  født 1944 i Brændeskov, Gudbjerg Sogn
* forflyttedes til Ellerup Skole i 1880.

1880-1916: Lærer Lars Rasmussen Krog  -  født 1847 i Tommerup Sogn
* fik stor hjælp af hustruen Marie, ikke mindst, da der i en længere periode var omkring
85 elever i to klasser.
* var desuden regnskabsfører for Brændeskov Mejeri og Hesselager Mejeri.

Klassefoto o. 19101916-1952: Lærer Aage Valdemar Boesen  -  født 1885 i Jylland
* var uddannet snedker, før han begyndte at læse til lærer.
* gift med Anna.

Fra 1. april 1946 til 31. marts 1947 havde man forsøgsvis indført hverdagsundervisning med tre klasser, men da prøveåret var omme, var der flertal for at vende tilbage til den fireklassede hverandendagsundervisning. Den blev dog som bekendt afskaffet overalt i landet i løbet af de følgende 10-15 år.

Brændeskov Skole 61953-1957: Lærer Thorvald Birk Kjeldsen
1957-1958: Lærer Birger Osvald Isaksen
1958-1960: Lærer Kaare Fog Brøns

Op igennem 1940'erne og 1950'erne var elevtallet faldende, og da skolen lukkede i 1960,
var der 37 elever tilbage.

Brændeskov Forskole
I 1921 var elevtallet blevet så stort, at det blev nødvendigt at bygge en forskole og oprette et forskolelærerindeembede. Dertil kaldedes i 1924 fru A. Søndergaard, som bestred embedet indtil 1953. Helga Hansen var forskolelærerinde fra 1953-1957, og de sidste tre år frem til lukningen i 1960 var det Kirsten Bloch, som efterfølgende fortsatte på centralskolen i Gudbjerg.

Brændeskov Skole 8Brændeskov Skole 9Brændeskov Skole 7Begge skoler blev efterfølgende solgt til privatbeboelse.

Hovedskolen er beliggende Brændeskovvej 126,
forskolen ligger på Brændeskov Møllevej 2.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007.

Kilde:
Knud Grøftehauge: Bidrag til Gudbjerg Sogns Historie, 1949

Gå til toppen